Lyt til artiklen:

På jagt efter skadelige stoffer i vandmiljø

00:00
Hastighed: ???x
02:21

Abonnementsartikel

Et nyt projekt skal give en bedre forståelse af, hvordan næringsstoffer som nitrat bevæger sig fra markerne og ud i vandmiljøet, hvor de er kilde til algeopblomstringer og iltsvind.

Det nye måleinstrument kan både indsamle og analysere vandprøver. Foto: MiljøstyrelsenHvor hurtigt løber næringsstofferne ud i vandløbene efter et regnvejr? Nye sensorer i vandløbene kan time for time registrere næringsstofferne i vandmiljøet, skriver Miljøstyrelen i en pressemeddelelse.

Normalt tager Miljøstyrelsen vandprøver 18 gange om året. Målingerne fortæller, hvordan næringsstofferne i vandløbet svinger hen over året. Men hvordan påvirkes udledningerne af næringsstoffer, når man zoomer ind på kortere tidsperioder? Hvad sker der fx, når et regnvejr passerer, og vand strømmer fra de dyrkede marker og ud i vandløbet?

Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt projekt fra Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og Envidan skal være med til at besvare.

- Den store fordel ved sensorer der måler kontinuerligt er, at vi får variationerne over døgnet og året med - eksempelvis store og små regn hændelser, hvor indholdet af nitrat i vandet stiger. Selvom sensorerne sandsynligvis ikke måler helt så præcist, vil vi efter al sandsynlighed få et bedre bud på variationerne af nitrat i vandløbene, og dermed også en mere sikker bestemmelse af stoftransporten" siger kontorchef Peter Kaarup fra Miljøstyrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sensoren måler koncentrationen af stoffer i vandet fotometrisk uden, at der skal bruges tid på eksempelvis prøveforberedelse og reagenser. Der kan registreres værdier mange gange i timen.

Bedre bud på variation af nitrat

Miljøstyrelsen indsamler erfaringer med sensorerne og vurderer hvilke stoffer, der kan måles. De opnåede erfaringer er en del af moderniseringen af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, Novana.

- Det nye projekt skal give et endnu tydeligere billede af udledningen af næringsstoffer. Det vil ske med hjælp fra den nyeste teknologi i form af sensorer som give et billede af om der kommer særligt store eller små udledninger afhængig af f.eks. skiftende nedbør," siger Peter Kaarup Målinger i vandløbene er vigtige, når man skal opgøre, hvor mange næringssalte som nitrat, der ledes fra vandløbene til kystområderne. Som led Novana, har Miljøstyrelsen gennem en årrække foretaget sådanne målinger i de store vandløb i Danmark.

Læs den nyeste rapport fra Novana.