Lyt til artiklen:

De gamle husdyrracer er presset

00:00
Hastighed: ???x
03:00

Abonnementsartikel

Medlem af statens bevaringsudvalg, Holger Jessen, mener fødevareminister Rasmus Prehn flygter fra sit ansvar med at bevare de gamle husdyrracer.

Medlem af statens bevaringsudvalg, Holger Jessen, mener fødevareminister Rasmus Prehn flygter fra sit ansvar.

- Finansloven er ved at falde på plads, men indtil videre er der stadig kun afsat 1,4 millioner kroner til bevaring af Danmarks nationale, levende kulturarv de gamle husdyrracer. Et beløb der langt fra slår til, hvis dyrene skal reddes og det dyretilskud, statens egne forskere har regnet ud, udbetales, siger Holger Jessen, medlem af statens bevaringsudvalg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det rådgivende bevaringsudvalg, der er nedsat under Fødevareministeriet, er i opløsning. Det er begrænset, hvor mange møder der er holdt. Valg og udpegning af formand og medlemmer er udsat på ubestemt tid, siger Holger Jessen.

- Der er absolut ingen midler at gøre godt med. De 1,4 millioner kr. der er til rådighed til dyretilskud, slår slet ikke til, siger han.

Holger Jessen rettede den 5. september kritik af statens bevaringsarbejde. Han bad fødevareminister Rasmus Prehn afsætte de nødvendige midler, så staten kan leve op til sine internationale forpligtigelser og bevare dyreracerne, ved hjælp af tilskud baseret på statens egne udregninger.

Holger Jessen har nu modtaget et svar fra fødevareminister Rasmus Prehn. Ministeren skriver i sit svar:

- Jeg sætter stor pris på det store engagement, der udvises med at bidrage konstruktivt til arbejdet med bevaringsarbejdet for genetiske ressourcer i Danmark, skriver ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbruget må bidrage, mener ministeren

Men i øvrigt oplyser Rasmus Prehn, at der ikke er afsat yderligere midler på finansloven - end det beløb, der er udbetalt i dyretilskud de sidste år - nemlig 1,4 millioner kroner. Rasmus Prehn henviser, som sin forgænger Mogens Jensen til, at erhvervet, dansk landbrug, skal bidrage til at betale for bevarelsen af dyreracerne. Ministeren skriver:

- Jeg er ikke modstander af tilførsel af yderligere midler til området, men dette kræver, at der kan findes finansiering. Arbejdet med bevaring af danske husdyrracer er en fælles opgave med erhvervet. Jeg ser derfor gerne, at arbejdet ligeledes forankres i erhvervet, og at erhvervet bidrager til finansieringen af dette vigtige arbejde, skriver fødevareministeren.

Men den går ikke, mener Holger Jessen:

- Pengekassen i Bevaringsudvalget er tom, der er ikke de nødvendige midler til initiativer, der kan redde dyrene, siger han.

- Det er ministeren der har forpligtiget Danmark til at løse opgaven. Det må vel være sådan, at hvis Danmark indgår nogle internationale aftaler, så må det være den danske stat der betaler gildet? Men selvfølgelig er det jo nemmest for Fødevareministeren at skubbe ansvaret fra sig og lade andre løse opgaven. Jeg vil kalde det ansvarsforflygtigelse. Hvorfor skulle landbruget betale?, siger Holger Jessen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fødevareministeren må til lommerne og finde penge, så at vi kan komme videre, inden det er for sent. Klokken er ved at falde i slag, siger Holger Jessen.