Lyt til artiklen:

Høsten 2021 var lidt under gennemsnittet

00:00
Hastighed: ???x
02:20

Abonnementsartikel

Ifølge Danmarks Statistik faldt kornproduktionen i 2021 en del efter to gode år. Den samlede kornproduktion ramte 8,8 millioner tons.

Den samlede kornproduktion for 2021 ramte 8,8 millioner tons.

Det skriver Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2020 landede høsten på 9,6 millioner tons. Årets høst er desuden 6 procent mindre end normalhøsten på 9,2 millioner tons, og den laveste produktion siden høsten 2010 på 8,7 millioner tons, bortset fra tørkeåret 2018. Ved 'normalhøst' forstås gennemsnittet af 2011-2020.

Det samlede areal med korn faldt en anelse fra 1.367.000 ha i 2020 til 1.360.000 ha i 2021. Vårbyg blev den arealmæssigt største afgrøde med 40 pct. af det samlede kornareal, fulgt af vinterhvede, som dækkede 38 pct.

Derimod udgjorde de højtydende vinterafgrøder kun 52 pct. af det samlede kornareal mod normalt over 60 pct., hvilket betød en lavere samlet kornproduktion end normalt. Andelen med vinterkorn var også lav i 2020, men det blev kompenseret af højere udbytter på de fleste afgrøder.

Produktionen af raps steg med 16 pct. - fra 560.000 tons i 2020 til 651.000 tons i 2021. Arealet steg 11 pct. til 162.000 ha. Hektarudbyttet steg fra 38 til 40 hkg/ha, tæt på gennemsnittet 2011-2020 på 39 hkg/ha.

Arealet med bælgsæd steg fra 27.000 hektar i 2020 til 32.000 hektar i 2021. Produktionen steg dog kun lidt, fra 112.000 tons i 2020 til 118.000 tons i 2021, da hektarudbyttet faldt fra 42 hkg/ha til 36 hkg/ha, lidt under gennemsnittet 2011-2020 på 38 hkg/ha.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Produktionen af bælgsæd er steget noget i de seneste par år, men fylder stadig meget lidt i den samlede høst.