Lyt til artiklen:

Debatindlæg: Dokumentation af bæredygtig udvikling i landbruget er dybt komplekst

00:00
Hastighed: ???x
04:44

Abonnementsartikel

Det er nødvendigt at kunne opgøre den bæredygtige udvikling i dansk landbrugsproduktion. Men indsamling og analyse af data er dybt komplekst, og for flere forhold er der endnu ikke godkendte opgørelsesmetoder eller enighed om, hvad og hvordan der skal dokumenteres.

Du kan kun forbedre det, du måler. Sådan lyder en gammel traver inden for virksomhedsdrift, og det gælder også for landmænd, der skal styrke deres bæredygtige udvikling. Derfor har dansk landbrug arbejdet i mange år med at skaffe valide data for bæredygtig udvikling på den enkelte bedrift til brug i landmandens daglige ledelse.

Det gælder data om udviklingen inden for husdyrenes sundhed, miljøpåvirkning, jordens frugtbarhed og økonomi. Og det gælder i stigende grad også data fra arbejdet på andre bæredygtighedsområder som klimapåvirkning, biodiversitet, arbejdsforhold og virksomhedsledelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med de mange data kan landmanden dokumentere sin indsats på forskellige bæredygtighedsområder. Data bruges over for indkøbere, samarbejdspartnere, långivere, forbrugere og andre interessenter til at dokumentere produktionens og dermed produkternes bæredygtighed. På samme måde bidrager data til en generelt øget gennemsigtighed af, hvordan fødevarer produceres og af hvordan landbrugsjorden anvendes.

Dokumentation giver udfordringen

Men jo mere vi som samfund, kunder og forbrugere vil have dokumenteret, desto højere krav til registrering og rapportering sender vi videre til landmanden - der hvor råvaren skabes.

I Seges har vi for nylig udviklet en række indikatorer til landmænds faglige rapportering af deres indsatser for bæredygtig udvikling. Arbejdet har understreget tre vigtige ting, som både vi selv, landbrugets kunder og lovgivere bør tage med i det fremadrettede arbejde med dokumentation af bæredygtig udvikling i landbruget:

1. Ikke kun fokus på klima

Et tiltag, der er positivt i forhold til klimaaftrykket, kan være negativt på et andet bæredygtighedsparameter. I dag er fokus imidlertid ofte ensidigt på klima, og det er ikke hensigtsmæssigt, fordi bæredygtighed udover presserende udfordringer som biodiversitet, jordens frugtbarhed og vandmiljø også har en social og en økonomisk dimension.

Når vi skal have en bæredygtig fødevareproduktion, er vi nødt til at kunne dokumentere bæredygtighed bredt. Klima er blot en del af en vares eller produktions samlede påvirkning af landbrugsbedriftens omgivelser. Derfor skal dokumentationen også handle om eksempelvis god virksomhedsledelse og virksomhedens økonomiske robusthed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

2. Dokumentation er komplekst

Udover at landbrugsproduktioner af natur er komplekse og ekstremt forskellige, er bæredygtighed i praksis fyldt med modsætninger og kompromisser. En klimaoptimeret bedrift er ikke nødvendigvis den bedrift, som leverer mest biodiversitet eller den ønskede dyrevelfærd. Og den bedrift, som udlever et stort potentiale for at skabe unikke levesteder for hjemmehørende dyr og planter, skal kunne værdisætte og forretningsgøre dette arbejde ved at synliggøre det med valide data af høj kvalitet.

Vi kommer næppe til at kunne definere en bæredygtig fødevareproduktion med to streger under. Men vi kan skabe rammen for, at indkøberen og forbrugeren kan gennemskue hvilken produktion, der ligger bag det produkt, han eller hun står med i hånden.

3. Datakilder er vidt forskellige

Datakilderne for bæredygtig udvikling på en landbrugsbedrift har vidt forskellig karakter. Nogle data kommer direkte fra landmandens egne styringsprogrammer eller fra offentlige databaser. Andre data skal beregnes på baggrund af grunddata og måske med brug af normværdier. Andre igen er landmandens eller hans interessenters egne observationer.

Samtidig er nogle data vanskelige og dyre at tilvejebringe og kommer ofte med stor forsinkelse, hvilket kan skabe udfordringer for rapportering og handlemuligheder. Et eksempel er biodiversitet, der er et varmt emne for hvad, hvor og hvordan der skal dokumenteres. Et andet eksempel er husdyrenes forhold, hvor der både skal håndteres data for dyrenes veterinære og objektive tilstand og for den mere subjektive og observerede velfærd.

Data er en del af fremtidens fortælling

Data for produktionens bæredygtighed gennem hele værdikæden bliver uden tvivl en endnu mere vigtig del af fortællingen om vores fødevarer. Fordi dansk landbrug generelt er langt mere digitaliseret end mange andre landes fødevareproduktioner, har danske landmænd en her-og-nu konkurrencefordel. Samtidig vil danske landmænd gerne dokumentere og stå på mål for, at deres indsatser for en bæredygtig udvikling gør en positiv forskel nu og i fremtiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med andre ord udfordrer danske landmænd sammen med landbrugsrådgivere, forskere og teknologivirksomheder kompleksiteten i dokumentation af bæredygtig udvikling for at gøre omkostningstung niche til driftsoptimeret norm.