Lyt til artiklen:

Debat: Vand at drikke

00:00
Hastighed: ???x
01:57

Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrugs formand, Peter Kiær, foreslår i dette debatindlæg, at man retter fokus på punktforureninger og spildevandsudledning for at sikre rent drikkevand.

Danmarks Naturfredningsforening, Danske Vandværker og Danva har rettet en henvendelse til landets borgmestre og kommunalbestyrelser. De tre foreninger mener, at der er behov for ekstraordinære tiltag for vores drikkevand, hvis vi fortsat skal basere vores drikkevandsforsyning på rent grundvand. Hvad mon de mener med en ekstraordinær indsats?

De tre foreslår nemlig udelukkende gamle kendinge, idet de vil etablere grundvandsparker, hvor der ikke må anvendes pesticider eller andre grundvandstruende stoffer. De vil udtage lavbundsjord og udtage jord til naturnationalparker og skovrejsning. Alt sammen meget omkostningstunge tiltag - der vil gøre drikkevandet meget dyrere for en enkelte forbruger - uden at det har en effekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De tre foreninger vil altså have kommunerne til at rette fokus mod landbruget og glemme alt om PFOS, lossepladser, generationsforureninger og især spildevand. De forglemmelser bidrager ikke til, at vi fortsat har rent vand - hverken i vandløb, i grundvand eller i drikkevand. Udelukkende dyrere vand i hanerne.

Heldigvis har vi stadig rent drikkevand i Danmark. Det skal vi blive ved med at have. Og det rene drikkevand findes stadig ude på landet, selvom DN ved hjælp og hemmelige beregninger med uigennemskuelige tal prøver at give et andet billede, et skræmmebillede, der ikke har hold i virkeligheden

Lad os fokusere på de reelle problemer. Det er punktforureninger - både landbrugets, spildevandsselskabernes og generationsforureningerne. Og lad os få styr på spildevandsselskabernes ulovlige udledninger. Vi ved jo, hvad der kommer fra landmandens mark.

Det nuancerede billede vil give en god debat op til kommunalvalget og vil kunne afhjælpe kommende problemer - men måske ønsker Danmarks Naturfredningsforening, Danske Vandværker og Danva blot at udråbe en syndebuk og sende store regninger til vandforbrugerne. Det stiller vi ikke op til i landbruget - vi ønsker problemerne løst.