Lyt til artiklen:

Loft over PFAS i spildevandsslam

00:00
Hastighed: ???x
01:48

Den nye vejledende grænseværdi skal beskytte landbrugets marker mod PFAS-forurening fra spildevandsslam.

Miljøstyrelsen har for nyligt skærpet kravene til PFAS i jord og i drikkevand. Nu kommer der også en vejledende grænseværdi for PFAS i spildevandsslam.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med den nye vejledende grænseværdi har renseanlæg og kommuner fået et udgangspunkt for, hvornår PFAS-indholdet i slammet er for højt til, at det bør bringes ud på marker. Hvis indholdet af PFAS er større end den vejledende grænseværdi, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at der er tale om et væsentligt indhold af et miljøskadeligt stof, som det hedder i affald til jord-bekendtgørelsen, siger Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen anbefaler en vejledende grænseværdi på 0,01 mg/kg (tørstof) for den samlede mængde af fire PFAS-stoffer og 0,4 mg/kg for den samlede mængde af 22 PFAS-stoffer. Se mere om stofferne i faktaboksen.Miljøstyrelsen har den 15. oktober 2021 skrevet til landets kommuner om den vejledende grænseværdi for PFAS, herunder også PFOS, i spildevandsslam, skriver Miljøstyrelsen.

Spildevandsslam opstår på alle renseanlæg som et restprodukt fra renseprocessen. 65 procent af slammet bliver i dag anvendt som gødning på marker, mens 11 procent komposteres eller på anden vis genanvendes. Begge dele sker efter, at slammet er blevet behandlet på renseanlægget Det viser den seneste benchmarking-rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Spildevandsslam med for meget PFAS skal bortskaffes på anden vis end udbringning på marker. Det kan for eksempel være ved forbrænding.