Lyt til artiklen:

Forskere giver råd til at komme flyvehavren til livs

00:00
Hastighed: ???x
02:50

Abonnementsartikel

I et nyt rådgivningsnotat kommer forskere fra Aarhus Universitet med forslag til, hvordan man på bedst mulig vis kan håndtere og bortskaffe flyvehavren, der hvert år koster landbruget dyrt.

Hvert år koster flyvehavre mange penge i forsøg på bekæmpelse og i tab af indtægter for landbruget. Derfor er det også lovpligtigt at bekæmpe flyvehavre. Men hvordan kan man bedst håndtere og bortskaffe den genstridige ukrudtsplante af græsfamilien - og afgrøder, der er inficeret med flyvehavre?

Det kommer forskerne Peter Kryger Jensen og Bo Melander fra Aarhus Universitet med forslag til i et rådgivningsnotat, der er udarbejdet på foranledning af Landbrugsstyrelsen og som bygger på viden fra tidligere undersøgelser, skriver DCA - Center for Fødevare og Jordbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Notatet sætter fokus på biogas, varmebehandling og ensilering, og på hvordan arealer håndteres efter store forekomster af flyvehavre.

Biogas og varmebehandling

Tidligere undersøgelser bekræfter, at modne frø af flyvehavre hurtigt mister spireevnen under ophold i et biogasanlæg, både under mesofil (32-35 °C) og termofil (>50 °C ) biogasproduktion.

I tillæg til dette har de fleste nyere biogasanlæg en times varmebehandling ved 70 °C for at kunne dræbe patogener i den afgassede biomasse, men hvor meget flyvehavrefrø påvirkes af denne varmebehandling, kan der ikke gives et præcist svar på. Det er dog afgørende for effekten af varme, at frøene har optaget vand inden varmepåvirkningen:

- Vand fremmer varmeledningsevnen og både umodne og modne flyvehavrefrø tilsat et biogasanlæg må forventes at indeholde væske og at optage yderligere væske i anlægget. På baggrund af en tidligere undersøgelse, vurderes det, at 70 °C i en time vil ødelægge spireevnen på hovedparten af de flyvehavrefrø, som ikke allerede er uskadeliggjorte under biogasproduktionen, fortæller Bo Melander.

Afgasset biomasse i en oplagringstank består ofte af forskellige biprodukter, herunder en betydelig mængde afgasset gylle - og det ved man fra en tidligere undersøgelse er en særdeles effektiv metode til at uskadeliggøre flyvehavrefrø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da den afgassede biomasse fra et biogasanlæg oftest opholder sig 5-6 måneder i en gylletank, forekommer det meget usandsynligt, at der overhovedet vil kunne forekomme spiredygtige flyvehavrefrø, når den afgassede biomasse senere udbringes på marken.

Ensilering af både græs og helsæd i 8 - 13 uger kan, ifølge internationale undersøgelser, effektivt ødelægge spirevnen i flyvehavrefrø, forudsat at der gennemføres en ordentlig ensileringsproces med en effektiv forsuring, der sænker pH til godt 4. De efterfølgende 24-48 timers ophold i vommen på kvæg bidrager yderligere til at ødelægge spireevnen, skriver DCA.

Læs mere om rådgivningsnotatet.