Lyt til artiklen:

Debat: Vil vismændene betale CO2 penge til landbruget?

00:00
Hastighed: ???x
02:29

Abonnementsartikel

Ingeniør Anker Jacobsen er bekymret for den måde som vismændene tænker på, når de skal udregne landbrugets C02-udledning.

I sidste uge fortalte Maskinbladet om vismændenes ynglings emne, en generel CO2 afgift, og tværede som sædvanligt i, hvor katastrofalt det vil være for landbruget. Hvorefter de morsomt nok slutter af med at fortælle om aspekter, der gør afgiften ubrugelig. Undervejs bliver de imidlertid citeret for, at det de ønsker, er en afgift på 1200 kr. pr ton udledt CO2, "og en tilsvarende støttesats for opsamling af klimagasser".

Nu er det jo som bekendt sådan, at det i al væsentligt kun er dyrkede planter, der netto opsamler CO2 i denne verden. ( Vild bevoksning gør det også, men herfra afgives den opsamlede CO2 igen, når planterne dør og rådner op). De dyrkede planter gør det til gengæld rigtig godt. En ha med hvede, opsamler cirka 15 ton CO2/år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Modregnes CO2 udledningen fra traktor og gødning m.v. vil netto opsamlingen stadig være over 10 ton CO2/ha. Så med 1200 kr. / ton i præmie, bliver der noget ved at være landmand! Hvorimod forbrugerne vil skulle pålægges en personlig CO2 afgift, for de udsender jo CO2 når de fordøjer havregrynene.

Desværre er jeg imidlertid bange for, at Vismændene tænker i lidt andre baner. I stedet for at følge naturens og biokemiens love, har de antagelig klimaorganisationen IPCCs regnemodeller i tankerne, der helt arbitrært har valgt, at de ca. 40 mill. ton CO2 dansk landbrug hvert år tager ud af luften, ikke skal tælle. Heller ikke selv om landmanden direkte producerer grøn energi, f. eks. som biogas eller halm til forbrænding, der direkte erstatter fossilt energi. ( Her får kraftværket pointene efter IPCCs model).

Regnemetodens ubrugelighed kan f. eks. vises i praksis, ved at sammenligne halm afbrændt på et kraftværk. Hvor det erstatter fossilt kulstof, og dermed hindrer en tilsvarende mængde fossilt kulstof i at komme i omløb. Forgasser landmanden imidlertid sit halm, og pløjer kulstoffet ned på sin mark, vil landmanden få point for at have fjernet kulstof fra kredsløbet ( og penge fra Vismændenes bonus) .

At vejen omkring forgasning så har en masse alvorlige ulemper sammenlignet med energiudnyttelsen via forbrænding eller biogas, indgår ikke i IPCCs formler. Så kommer vismændenes CO2 afgift, vil der nok fremover komme til at lugte som et røgeri på alle gårde.