Lyt til artiklen:

Diskussionen om pesticider i drikkevandet skal ned på jorden

00:00
Hastighed: ???x
02:43

Abonnementsartikel

På baggrund af udtræk fra Jupiter hævder Danmarks Naturfredningsforening (DN), at 2021 kan blive rekordår for fund af pesticider i drikkevandet. Imidlertid er der i den opgørelse medtaget fund fra tidligere år.

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. På baggrund af udtræk fra Jupiter hævder Danmarks Naturfredningsforening (DN), at 2021 kan blive rekordår for fund af pesticider i drikkevandet, da der fra januar til august i 2021 er fundet pesticidrester i 63,1 procent af de indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark, skriver Dansk Planteværn i en pressemeddelelse.

Imidlertid er der i den opgørelse medtaget fund fra tidligere år. Det korrekte tal er derfor cirka 13 procent lavere og fundene er på samme niveau som sidste år. I 12 procent af prøverne er kravværdierne overskredet, men ingen af overskridelserne vedrører stoffer, der anvendes i landbruget i dag. GEUS' VAP-system er med til at sikre, at nuværende, godkendte pesticider bliver grundigt undersøgt. Landbrugets nuværende anvendelse af pesticider er således ikke årsagen til fund af kemiske stoffer i drikkevandsboringerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det danske drikkevand er unikt og for at beskytte det, bliver der foretaget en række undersøgelser, moniteringer og målinger, der sikrer grundvandet og dermed kvaliteten af drikkevandet. Nye stoffer er i de seneste år blevet inkluderet i prøveudtagningsprogrammerne og af den grund har der også været flere fund. Stoffernes oprindelse, kilder og anvendelse er derfor vigtige at betragte før konklusionerne bliver draget, da en række af de stoffer, der er fundet, ikke har været anvendt i mere end 20 år.

- Det danske grundvand er en helt særlig ressource, og det er vigtigt, at vi passer godt på det. Vi bakker op om det danske godkendelsesprogram for pesticider og har tillid til, at overvågningen i GEUS' VAP-system er med til at sikre, at nutidens anvendelse af pesticider ikke udvaskes til grundvandet. Diskussionen om pesticider i drikkevandet skal ned på jorden og regulering af pesticider skal fortsat ske på et fagligt og oplyst grundlag. De mange og grundige undersøgelser af landbrugets brug af pesticider vidner om, at det ikke er landmændenes nutidig anvendelse på dyrkningsfladen, der udfordrer drikkevandet, siger Tanja Andersen, direktør for Dansk Planteværn.

UDTRÆK FRA GEUS' JUPITER DATABASE JANUAR-AUGUST 2021

Der er fra januar-august 2021 fundet pesticidrester i 50 % af de 1.346 indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark (summen af aktuelle fund under grænseværdien og aktuelle fund over grænseværdien).

rich-media-2
Udtræk fra Geus' Jupiter database januar-august 2021. Illustration: Dansk Planteværn.