Lyt til artiklen:

Nyt skær betyder mindre kvælstof

00:00
Hastighed: ???x
02:34

Abonnementsartikel

Nyt skær til gyllevogne og bedre processer i biogasanlæg skal mindske udledningen af ammoniak.

Et nyt skær til gyllevogne skal mindske udledningen af ammoniak og øge infiltreringen af afgasset gylle i jorden. Ammoniakudledningen skal samtidig reduceres ved at videreudvikle processerne og teknologierne i biogasanlæggene, skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Det er målene for et nyt projekt MAG, som får støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

20 procent mindre tab af ammoniak, næsten 1.000 tons mindre kvælstof og øget udbytte af metan er gevinsten.

- Vi forventer, at vores projekt kan mindske ammoniaktabet med 20 procent fra afgasset gylle svarende til 992 tons kvælstof pr. år i Danmark. Samtidig er det muligt at øge udbyttet af metan fra biogasgylle og producere cirka 5 procent mere metan på de gyllebaserede anlæg. Det svarer til 48.000 tons CO2-ækvivalenter mere fra gyllen ved at fortrænge naturgas, samtidigt med at der udledes mindre metan ved lagring af det afgassede produkt, fremhæver projektleder Henrik Bjarne Møller, som er seniorforsker fra Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet.

Får gavn af det nye skær

Det nye skær kan reducere ammoniakudledningen, når det monteres på gyllevogne via en ny bomkonstruktion. Skæret vil øge infiltreringen af gyllen i jorden, så mindre ammoniak fordamper. Virksomheden Samson Agro arbejder videre med at konstruere skæret ud fra udbringningsteknologien i projektet NUGA, der netop er afsluttet og også var støttet af GUDP.

Landbrugets videns- og innovationshus Seges deltager i projektet og er med til at gennemføre markforsøg og test af udbringningsteknologi og teknologier.

- Landmændene skulle gerne se en effekt af den afgassede gylle ved reduktion af fordampningen af ammoniak på deres landbrugsjord, og det vil være godt for både landmændene og miljøet," fortæller Henrik B. Møller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Optimere teknologi og processer

- Vores projekt er vigtigt for den fremtidige udvikling af bæredygtig biogasproduktion," understreger Henrik B. Møller.

Projektdeltagerne vil udvikle processer og teknologier, der skal øge omsætningen af organisk materiale i biogasprocessen samt sænke pH og viskositet og som konsekvens reducere tabet af ammoniak ved udbringning. I første omgang vil der blive taget en masse prøver på udvalgte biogasanlæg for at få mere viden, så man kan tilpasse processerne og teknologien i biogasanlæggene.

Læs mere om projektet.