Abonnementsartikel

Målet er, at forædlingen i Danish Crown skal forrente kapitalen med 11-12 procent – i 2007/08 var forrentningen 6,6 procent

– Det er noget sludder at påstå, at forædlingsaktiviteterne ikke tjener penge. Jeg ved ikke, hvorfra, man har den viden. Det er simpelt hen historisk forkert.

Det fastslog administrerende direktør i Tulip Food Company, Flemming Enevoldsen, da han efter Danske Svineproducenters generalforsamling havde et indlæg om Danish Crowns forædlingsaktiviteter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flemming Enevoldsen lagde ikke skjul på, at regnskabsåret 2007/08 ikke havde været tilfredsstillende.

Han nævnte tre hovedårsager: Stærkt stigende råvarepriser (visse råvarer var blandt andet steget med 300 procent), stærkt svækkede valutakurser samt en omfattende brand på den store tyske fabrik i Oldenburg.

De samlede forædlingsaktiviteter i Danish Crown havde forrentet den investerede kapital med 6,6 procent mod over 8 procent året før.

Denne oplysning affødte en spontan kommentar fra salen:

– Jeg er ikke tilfreds med 6,6 procent, når jeg selv skal betale 7 procent for de penge, som jeg låner. Så vil jeg hellere undvære den forædling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flemming Enevoldsen kunne godt følge spørgerens tankegang, men pointerede, at alternativet jo er, at mængderne i så fald skal sælges på diverse markeder som fersk kød.

– Det er vigtigt, at vi holder fast i værdikæden og dermed bliver en dominerende spiller over for de store supermarkedskæder. Vi opnår betydelige merpriser, når vi kan markedsføre vore egne mærker, sagde Flemming Enevoldsen, der oplyste, at indtjeningen i den første måned af det nye regnskabsår havde været særdeles tilfredsstillende, og at målet på sigt er en forrentning af den investerede kapital på 11 – 12 procent - et niveau, som han ikke mente, var urealistisk at nå.