Lyt til artiklen:

DC: Nyhustillægget stiger i reviderede afregningsregler

00:00
Hastighed: ???x
04:00

Abonnementsartikel

Afregningsreglerne er på det seneste bestyrelsesmøde blevet revideret, og det gælder samtidig tillægsstrukturen. Mængdetillægget justeres ned, mens vækst- og introtillæg fjernes. Samtidig øges nyhustillægget for at skubbe på byggerierne af nye stipladser.

Bestyrelsen i Danish Crown AmbA har hvert år tillæggene til afregningen gennem et eftersyn, og i år er der kommet flere justeringer til forskellige tillæg. Allerede i foråret blev låneordningens afdragsperiode forlænget fra 2 til 5 år, og nu opjusteres nyhustillægget med 5 øre til 20 øre pr. kg. Alt sammen for at motivere til byggeriet af nye stipladser hos andelsejerne, fortæller Erik Bredholt, der er formand for Danish Crowns bestyrelse.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Danish Crowns ejerstrategi slår fast, at vi er til for de fortsættende og fremtidige ejere, og det betyder dem, der tror på en fremtid for produktionen af slagtegrise i Danmark. Vi har et investeringsefterslæb i dansk landbrug, og det betyder, at der skal bygges nye stipladser med bedre miljøteknologi og produktionsresultater i de kommende år, og den udvikling vil vi gerne som virksomhed være med til at skubbe på. Derfor har vi forbedret både låneordningen og nyhustillægget, så vi i endnu højere grad kan motivere til at foretage investeringer, siger han.

Det er samtidigt besluttet at ophøre med at give en dækningsbidragsgaranti på 87 kr. pr. gris for hele året, men alle eksisterende nyhusaftaler tilbydes at blive på den gamle aftale med et 15 øres tillæg og en DB-garanti eller komme over på den ny aftale med 20 øre i tillæg og ingen DB-garanti. I dialogen med den finansielle sektor er det blevet vurderet at tillæg og mulighed for lån spiller en større rolle end garantien for dækningsbidrag - samtidig har DB-garantien aldrig været brugt i de 7 år, den har eksisteret. Samtidig holdes etableringsbonussen med 30 øre pr. kg. i år 1 og 10 øre pr. kg. i år 2 uændret for at hjælpe nye ejere ind i erhvervet, og også ombygningstillægget på 7,5 øre pr. kg. i 60 måneder forbliver uændret for at sikre løbende investering i eksisterende anlæg.

Mængdetillægget nedsættes

Stigende leverancer det seneste år og en strukturudvikling i dansk landbrug bevæger sig i en retning, hvor færre ejere leverer flere grise, og det betyder, at udgifterne til Danish Crowns mængdetillæg er stigende. Derfor har bestyrelsen valgt at nedjustere det samlede mængdetillæg med 14,3 pct., så det maksimale trin nedjusteres til 30 øre pr. kg., mens loftet for det aggregerede tillæg bliver 15 øre.

- Udgifterne til mængdetillægget må ikke overstige de medlemsafhængige omkostninger, som er ordningens grundlag. Samtidigt har mængdetillægget været grundigt debatteret både i repræsentantskabet og ved kredsmøderne med synspunkter for og imod et mængdetillæg. Summen af det hele er blevet at fastholde et mængdetillæg, men nedjustere alle trapper med 14,3 pct., siger Erik Bredholt.

Mængdetillægget for søerne er uændret for det kommende år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Intro- og væksttillæg udgår

Da der i forbindelse med udbruddet af Afrikansk Svinepest i Tyskland blev indført kvoter for andelsejernes leverancer blev væksttillægget samtidig suspenderet på ubestemt tid. Det skete i en periode, hvor væksttillægget allerede var under udfasning, og nu er det besluttet, at tillægget afskaffes ved udgangen af regnskabsåret. Dermed bliver betalingen af det optjente væksttillæg fra forrige år den sidste.

- Vi havde allerede taget beslutningen omkring væksttillægget sidste år ved denne tid, og siden da har væksttillægget mere eller mindre været suspenderet i Danish Crown på grund af omstændighederne i Tyskland. Derfor mener vi, at det vil være mest korrekt at fjerne tillægget, siger Erik Bredholt.

Introduktionstillægget har ligesom væksttillægget været suspenderet siden udbruddet af ASF i Tyskland. Det er derfor besluttet at fjerne introduktionstillægget.

Den nye tillægsstruktur skal være med til at skubbe på byggeriet af nye stipladser med bedre miljøteknologi og produktionsresultater.