Lyt til artiklen:

Fra 2022 får økologiske landmænd adgang til heterogent plantemateriale

00:00
Hastighed: ???x
01:23

Formålet er, at plantemateriale med en højere grad af genetisk mangfoldighed - og dermed også robusthed - kan markedsføres og anvendes i økologisk produktion for at bidrage til øget biodiversitet i marken.

Den nye økologiforordning træder i kraft 1. januar 2022. Med den ændrer reglerne sig, så f.eks. udsæd af havre kan markedsføres uden, at udsæden behøver at udgøre en egentlig sort, men kan bestå af en mere uens genetisk bestand inden for samme botaniske art.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Derved bliver det muligt for erhvervsdrivende at markedsføre planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale uden at skulle opfylde de sædvanlige direktivfastsatte krav til f.eks. sortsafprøvning og efterfølgende certificering.

Materialet skal dog opfylde grundlæggende mindstekrav til identitet (mærkning) og kvalitet som sygdomsfrihed, renhed og spireevne. Mindstekravet til spiringsprocent kan midlertidigt godt fraviges, hvis spiringsprocenten specifikt fremgår af mærkningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Materialet skal desuden være økologisk certificeret, ligesom oplysninger og beskrivelse af materialet skal registreres hos Landbrugsstyrelsen før markedsføring.

Styrelsen vil i løbet af efteråret 2021 beskrive ordningen mere detaljeret.