Abonnementsartikel

Med den trestjernede europanyhed CowDetect præsenteres på Agromek et revolutionerende værktøj til kvægbesætninger

CowDetect 1.0 er et nyudviklet driftsledelsesværktøj, der angiver malkekoens bevægelsesmønster i stalden, så man kan registrere, hvor meget tid koen bruger på at ligge, æde eller på at blive malket.

Nyheden er sammensat af et trådløst netværk og en industriel pc samt en trådløs terminal i stalden, der rummer selve systemet CowDetect.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ved hjælp af CowDetect opnås en hurtig vej til elektroniske ko-signaler og bedre daglig management. Køernes bevægelse og position i stalden observeres ved hjælp af en GPS-lignende teknologi, hvor data registreres, bearbejdes og modtages på en håndterminal af driftslederen.

Registreringen foretages ved hjælp af realtidsovervågning via en måleenhed placeret på dyrets hals. Den aktuelle placering angives i tre dimensioner med op til 10 centimeters nøjagtighed.

Mødes på spalterne

Konceptet er udviklet på baggrund af et ønske om at kunne observere koens adfærd elektronisk og have relevante data om koen, hvor ko og driftsleder mødes. Det sker ude på spalterne - bag koen - hvor man skal bruge data og tage stilling til, om de skal omsættes til handling.

- Formålet er, at kvægbrugeren nemt skal kunne finde den enkelte ko i flokken. Nok så væsentligt er det, at de kontinuerlige observationer af koens bevægelsesmønster gør det muligt at få alarm, så snart der er udsigt til sygdom eller brunst.

- Koens normale bevægelsesmønster bliver ændret længe før, man ellers kan observere sygdom eller brunst, forklarer Keld Florczak, administrerende direktør, CowDetect.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Signaler via internettet

Ude i stalden består teknikken af et antal scannere, der opfanger signaler fra køernes halsbånd. Signalerne sendes herefter via internettet til en central server. Koens fysiske placering registreres, ligesom koens bevægelser og også dens højde over gulvet - hvis der vælges 3D - bliver registreret.

Teknikken observerer, registrerer og bearbejder data, hvorefter de returneres til gården og præsenteres på driftslederens håndterminal.

Den gennemgående præsentation foregår med farvemarkeringer på en skitse af stalden, hvor observationskrævende dyr markeres med forskellige farvekoder.

Bevægelser og position registreres

Nogle af de aktiviteter der registreres er: Ædetid, ventetid, hviletid, opspring, høj aktivitet, lav aktivitet, tilbagelagt distance og normalcyklus.

Alle køernes bevægelser registreres, ligesom dyrenes opholdstid i forskellige zoner kan registreres. CowDetect opfanger desuden, når det enkelte dyr opfører sig ”anderledes”.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For robotfolk kan det være interessant at bruge systemet til ganske enkelt at finde ud af, hvor koen er. Hvis man mangler tre dyr, der ikke er kommet frem til robotterne, er det nemt at spørge terminalen og få udpeget, hvor dyrene befinder sig.

Ved hjælp af CowDetect er det muligt at registrere, om dyrene har haft tid nok ved foderbordet, har fået en hvileperiode, har haft timer nok på det økologiske græs eller har været udsat for stress.

Flaget hejses

CowDetect er udviklet i samarbejde med mælkeproducenter og indeholder en række faciliteter, der er udviklet til dagligdagens behov. En af disse faciliteter er ”rundering”.

Hvis driftslederen går en kontrolrunde mellem køerne eller ønsker at kontrollere dyrene samtidig med, at der renses sengebåse, kommer de enkelte observationskrævende dyr frem, efterhånden som personen bevæger sig frem mellem dyrene.

Hvis der er behov for at se nærmere på dyret og tage stilling til, om der skal finde en handling sted, bliver der ”hejst et flag” over den enkelte ko, Når dyret er inspiceret, kvitteres med tasten ”Beset”, og runderingen fortsætter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

CowDetect kan individuelt kodes til at vise visse typer dyr, som kræver særlig opmærksomhed, på én tur - og andre på en anden. Der kan lagres faste rutiner – for eksempel til en morgenrunde og en aftenrunde, eller måske en ugentlig runde, hvor specielle rutiner skal gennemføres.

Der arbejdes i stor udstrækning med symboler, så for eksempel fremmedsprogede medhjælpere nemmere kommer frem til det ønskede skærmbillede.