Lyt til artiklen:

Amerikansk majs og sojabønner er ikke tilpasset klimaændringer

00:00
Hastighed: ???x
03:23

Abonnementsartikel

Amerikanske majs- og sojabønnesorter er i stigende grad modstandsdygtige over for varme og tørke. Men fokus på at avle afgrøder til ekstreme forhold har mindsket udbyttet under normale vejrforhold.

En undersøgelse fra University of Illinois viser, at amerikanske majs- og sojabønnesorter i stigende grad er modstandsdygtige over for varme og tørke. Men fokus på at avle afgrøder til ekstreme forhold har mindsket udbyttet under normale vejrforhold.

- Siden 1950'erne har fremskridt inden for avl og forvaltning gjort majs og sojabønner mere modstandsdygtige over for ekstrem varme og tørke. Der er dog en bagside af medaljen. Afgrødeproduktivitet i forhold til den normale temperatur og nedbør bliver lavere, siger Chengzheng Yu ved Institut for Landbrugs- og Forbrugerøkonomi (ACE) ved University of Illinois og hovedskribent på det nye rapport, offentliggjort i Scientific Reports.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ekstremt og normalt

Klimaprognoser indikerer en blanding af ekstreme og normale vejrmønstre i de næste 50 år, så afgrøder skal fungere godt under en række forhold, forklarer medforfatter Madhu Khanna, der er professor i miljøøkonomi i ACE.

- Det er ikke nok bare at fokusere på ekstreme vejrforhold. Vi kan ikke se på virkningerne af klimaændringer isoleret og udvikle sorter kun for at klare visse aspekter af det, siger Madhu Khanna.

Chengzheng Yu, Madhu Khanna og medforfatter Ruiqing Miao, Auburn University, studerede majs- og sojabønneudbytte fra 1951 til 2017 i den østlige del af USA, et område hvor afgrøder kan vokse uden kunstvanding. Afgrødeudbyttet steg markant i denne periode på grund af en lang række teknologiske forbedringer og avlsforbedringer. Men da forskerne isolerede effekten af klimarelaterede tilpasninger, fandt de en betydelig negativ indvirkning på udbyttet.

Højere varmetolerance

Mens tolerance mod varme og tørke øgede udbyttet med 33 procent for majs og 20 procent for sojabønner i denne periode, blev gevinsten udlignet af nedsat produktivitet under normale forhold. Forskerne opdagede, at dårlig tilpasning på grund af klimarelaterede faktorer reducerede majs- og sojabønneudbytte med henholdsvis otte og 67 procent.

rich-media-2
Forskerne opdagede, at dårlig tilpasning på grund af klimarelaterede faktorer reducerede majs- og sojabønneudbytte med henholdsvis otte og 67 procent. Foto: cmophoto.net, Unsplash.

Forskerne forventede også nettovirkninger af tilpasning af klimaændringer på afgrødeudbytter inden 2050 under en række opvarmningsscenarier. I de mest ekstreme scenarier fungerer vejrtilpassede variationer bedre. Men under mindre ekstreme scenarier ville sorter, der fungerer godt i normalt klima, være mere produktive.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fokus på forskellige sorter

Chengzheng Yu og Madhu Khanna konkluderer, at avlere skal fokusere på at udvikle afgrødesorter til forskellige vejrmønstre. Fleksibilitet er vigtigt for landbrugsproducenterne at være godt forberedt på fremtidige forhold.

- Der vil være en meget markant reduktion i afgrødeudbyttet for både majs og sojabønner i løbet af de næste 50 år under nogle ekstreme opvarmningsscenarier, selvom afgrøderne angiveligt er tilpasset ekstreme forhold. Der er generel fejltilpasning, fordi afgrøderne ikke er fuldt tilpasset til enhver mulig kombination af ekstreme og normale forhold. Og den samlede indvirkning vil være meget negativ, siger Madhu Khanna og fortsætter:

- Vi er nødt til at ændre drastisk, hvordan vi tilpasser vores afgrøder, så de er bedre forberedt på den blanding af forhold, som vi sandsynligvis støder på i de følgende år.