Maskinleverandørerne skal gå efter mulighederne, men være forsigtige og håber på, at de private kunder begynder at investere igen, mener formanden.

MaskinTeknik.dk har bedt tre markante personligheder fra entreprenørbranchen om at vurdere, hvad branchen har gjort godt i 2012, samt hvad der skal til for, at 2013 bliver et godt år.

Her kan du læse, hvad formand for Entreprenørsektionen i Maskinleverandørerne Hans Holm havde at sige til disse to spørgsmål.

Tilpasning, tilpasning, tilpasning

MaskinTeknik.dk: Hvad har branchen været gode til i 2012?

Hans Holm:

- Vi kommer jo fra en situation, hvor alt var overophedet i 2006 og 2007, og dermed havde man også i vores branche investeret og udvidet for at følge den efterspørgsel, der var. Det måtte vi tage konsekvensen af.

- Mange har taget ved lære af, hvad man er kommet igennem, og har prøvet at tilpasse sig - og det har vores kunder i øvrigt også.

- Vi har tilpasset os således, at vores serviceapparat, omkostninger og tilbud passer til det niveau, vi nu har på markedet, som stadigvæk ikke er oppe på normalt niveau. Og derfor er der nu basis for en vis fremgang

Forsigtige satsninger

MaskinTeknik.dk: Hvad skal branchen gøre rigtigt, for at 2013 bliver et godt år?

Hans Holm:

- Punkt et skal vi sørge for, at vi har nogle tilbud, der matcher det, som vores kunder efterspørger. Vi skal kunne fornemme, hvad det er, vores kunder kan og vil, og så skal vi gå efter det.

- Dernæst så skal vi - når vi kigger indad på vores egne virksomheder - sørge for at holde benene på jorden hele vejen rundt, således at vi udvikler os op til det niveau, som branchen kan bære. Vi skal sørge for, at den forsigtighed, vi nu har lært de sidste par år, også bærer os frem.

- Vi skal selvfølgelig gå efter mulighederne og prøve at finde de rigtige løsninger, men vi skal være meget tilbageholdende.

Private skal på banen

Hans Holm hæfter sig ved, at Maskinleverandørernes kunder har haft et øget aktivitetsniveau i 2012 i forhold til 2011 og 2010.

- Det har været karakteristisk for anlægsbranchen i forhold til industrien og mange andre brancher, at det faktisk er gået bedre rent aktivitetsmæssigt, end det man har kunnet læse i aviserne for samfundet som helhed.

- Det har selvfølgelig noget at gøre med de offentlige projekter, som har været sat i gang på mange forskellige områder, forklarer Hans Holm, der mener, at den generelle dårlige stemning desværre har lagt en dæmper for kundernes investeringsvilje.

- Og det er det, der mangler - den generelle efterspørgsel af den private karakter. Vi skal helst have den del af showet til at køre også, slutter Hans Holm.