Abonnementsartikel

Nyt styringssystem kører med fast on-tid, men varierer off-tiden efter behovet for køling

Firmaet Pro-Air A/S fra Skive præsenterer på Agromek et styringssystem, som firmaet forventer vil vende op og ned på måden at regulere højtrykskøling på – både til fjerkræ, svin og kvæg.

For nyheden har Pro-Air fået 3 Europa-stjerner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Styringen, som kaldes SafeCool, er en videreudvikling af firmaets højtrykskølingsanlæg.

Funktionen sikrer, at der kan etableres det optimale fugtniveau i stalden året rundt, og at der sker en integreret støvdæmpning, hvilket gør driftsomkostningerne 10 til 30 procent billigere.

Fast on-tid og variabel off-tid

Pro-Air fortæller, at man tidligere regulerede køle- og befugtningsbehovet ved at øge on-tiden på højtrykskølingsanlægget, som så blev længere og længere afhængig af køle- og befugtningsbehov.

Herved risikerede man ofte, at der kom lokale kuldenedslag med ubehag for dyrene som resultat.

SafeCool har justerbar, men fast on-tid og variabel off-tid afhængig af temperatur eller fugt, hvilket betyder, at man kan fastlægge en kort nænsom spray-periode i stalden således, at der lokalt ikke kommer kuldenedslag i dyrenes opholdszone.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når behovet for køling eller befugtning øges, reduceres off-perioden uden at ændre på on-tiden.

Det betyder, at dyrenes komfortzone bibeholdes, da de små vanddråber blidt og nænsomt med luften siver ned til dyrene uden lokalt ubehag.

For tør luft i staldene

Indtil nu har det været almindelig god praksis, at man regulerer køleeffekten ud fra en temperatur, således at en højere temperatur resulterer i, at køleanlægget ”gasser op” og køler mere og mere.

For at undgå for høj fugtighed i staldene er der typisk indbygget en maksimal fugt-funktion, der stopper anlægget ved for højt fugtindhold i luften.

I praksis betyder det, at der ofte er for tørt i staldene. Køleeffekten udnyttes måske kun 50 procent, da anlægget generelt nedreguleres til et for lavt fugtniveau også i de varme perioder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye SafeCool-styring har ”alle” funktioner indbygget, så der valgfrit kan vælges mellem timer-, temperatur- eller fugtstyring.

Fugtstyring har ifølge firmaet den åbenlyse fordel, at man styrer efter det optimale fugtniveau og dermed både optimerer fugtniveauet og produktionen samtidig med, at kølefunktionen optimeres - ikke mindst med væsentlig strømbesparelse til ventilationen som resultat.

Optimal støvdæmpning

SafeCool-styringen er opbygget på den måde, at den automatisk kan skifte mellem køling/befugtning samt støvdæmpning. Herved sikres, at støvdæmpningsfunktionen benyttes optimalt året rundt.

Som en ekstra funktion er det lavet således, at man ved tryk på en enkelt knap, push-on, kan køre en støvdæmpningscyklus, og dermed støvdæmpe lige inden man går ind i stalden.

Uden elektrisk startsignal

En række andre funktioner og forbedringer er indbygget i den intelligente styring, der kan benyttes både som en centralt reguleret løsning og som decentral løsning med flere sektioner, hvor hver enkelt sektion reguleres separat efter ønske og behov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det intelligente højtrykskøleanlæg starter selv efter behov uden elektrisk startsignal, hvorved anlægget også elektrisk er langt mere enkelt.

Rørinstallation og fittings er desuden optimeret blandt andet med nye elektriske trykaflastningsfunktioner.

Det betyder, at både pumpeanlægget, røranlæggene, montagen og el-installationen samlet set bliver mellem 10 og 30 procent billigere.

Pro-Air højtrykskølingsanlægget er indstillet, så det forstøvede vand ikke kommer til at genere dyrene i opholdszonen.