Lyt til artiklen:

Hasselmus og flagermus stopper byggeriet af Baltic Pipe projektet

00:00
Hastighed: ???x
02:34

Abonnementsartikel

Miljø- og Fødevareklagenævnet underkender Miljøstyrelsens miljøtilladelse til Baltic Pipe. Projektet truer levestederne for hasselmus, birkemus og flagermus.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har 31. maj 2021 ophævet miljøtilladelsen til Baltic Pipe-projektet, som Miljøstyrelsen udstedte 12. juli 2019.

Ifølge klagenævnet udstedte Miljøstyrelsen miljøtilladelsen, før det var tilstrækkeligt belyst, hvordan de såkaldte bilag-IV-arter, for eksempel hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder, bliver beskyttet under arbejdet med den cirka 210 km lange gasledning, skriver Energinet i en pressemeddelelse.

- Vi er meget kede af afgørelsen. Da vi i 2019 fik myndighedernes miljøtilladelse til Baltic Pipe, var det beskrevet, at der skulle arbejdes videre med en række tiltag for at sikre gode levevilkår for blandt andet de hasselmus, birkemus og flagermus, der lever nogle af de steder, Baltic Pipe-ledningen går igennem. Vi har siden arbejdet videre med en række tiltag for at beskytte dyrene. Men klagenævnet siger, at alle de tiltag skulle have været helt klarlagt, inden miljøtilladelsen blev givet, siger Marian Kaagh, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for anlægsprojekter.

Milliard byggeri

Baltic Pipe-projektet er et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gas-System. Gasrørledningen skulle forbinde danske og polske gasforbrugere med norske gasfelter i Nordsøen. Gasledningen skulle strække sig fra Vestjylland, hen over dele af Sydjylland og via Fyn og Sydsjælland til et område syd for Faxe.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De samlede omkostninger til Baltic Pipe var estimeret til at koste 12-16 milliarder kroner og skulle være klar Baltic Pipe til drift i oktober 2022.

Plan for nedlukning

Energinet vil nu sammen med myndighederne få klarlagt, hvilke konsekvenser afgørelsen får for Baltic Pipe-projektet, men er i gang med en nedlukningsplan af anlægsarbejderne, indtil der foreligger de nødvendige tilladelser.- Klagenævnet har ophævet miljøtilladelse, og vi har nu brug for grundigt at undersøge, hvad det betyder for Baltic Pipe-projektet og især anlægsarbejdet de steder, hvor de beskyttede bilag-IV-arter lever.

- Baltic Pipe er et stort anlægsprojekt, der krydser Danmark, og som ikke kan undgå at skabe gener, men vi har fuldt fokus på, at gasledningen bliver anlagt så skånsomt som muligt overfor mennesker og natur, herunder også at sikre gode levevilkår for beskyttede arter, som undervejs kan blive berørt, siger Marian Kaagh og forklarer, at så snart der er klarhed, vil Energinet informere yderligere.