Abonnementsartikel

Revolutionerende nyhed fra Thyregod løser flere væsentlige problemer ved gylleudbringning

Maskinfabrikken Thyregod A/S præsenterer på årets Agromek en revolutionerende opfindelse, der med ét slag løser flere væsentlige problemer ved gylle-nedfældning på vintersæd.

Det patenterede system hedder Biocover. Ideen går ud på at dække den udbragte gylle med skum, der spærrer for fordampningen. Forsøg har vist, at fordampningen af kvælstof til atmosfæren nedsættes med mellem 70 og 90 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det dæmper lugtgenerne væsentligt. Samtidig omsættes gyllens indhold af ammoniak og svovlsyre, der anvendes som hjælpestof, til værdifuld gødning. Det sparer dyr diesel, idet antallet af overkørsler af markerne reduceres.

Når mængden af handelsgødning reduceres, opnås på længere sigt en væsentlig nedsættelse af CO2-udslippet til atmosfæren, hvilket er et af tidens hotteste miljø-krav.

Ifølge Morten Toft, administrerende direktør, Thyregod A/S, vil det CO2-udslip, der fremkommer ved produktion af handelsgødning, kunne reduceres med 184.000 ton om året i EU-landene, hvis Biocover-systemet bringes i anvendelse overalt.

Produktion af et ton handelsgødning betyder nemlig udslip af 800 kilo CO2.

Svaret på miljøkrav

- Vores system er svaret på det politiske krav om reduktion af CO2-udledningen, som ventes at træde i kraft 2010. Da der spares på gødningen, kan landmanden tjene penge på en miljøindsats udbringning af gylle, hvor det tidligere har været en stor udgift, siger Morten Toft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systemet præsenteres på Agromek i november, hvor det har fået prædikatet ”tre-stjernet Europa-nyhed”.

Hovedprincippet er et dobbelt slæbeslangesystem, hvor det ene sæt slanger spreder gyllen på normal vis. Fem procent af gyllen filtreres og fyldes i en separat beholder, hvor der tilsættes svovlsyre og sæbe af samme type, som bruges til brandslukning med skum.

Under højt tryk presses blandingen ud gennem separate dyse-slanger på spredebommen og danner et kraftigt skum, der lægger sig ovenpå den netop udbragte gylle.

Skum-laget forhindrer fordampning af ammoniak, hvorved lugten reduceres væsentligt. Samtidig forhindres det udslip af lattergas, som sker ved traditionel gylleudbringning. Lattergas er en af de mest skadelige drivhusgasser.

Svovlsyren sænker pH-værdien, og ammoniakken kan dermed omdannes til det faste stof ammonium, der optages i jorden, hvor det er let tilgængeligt for planterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svovlet fra svovlsyren optages ligeledes i jorden som næringsstof og har stor betydning for planternes optagelse af kvælstof.

Speciel gyllevogn

Biocover-systemet kan uden større vanskeligheder eftermonteres på en hvilken som helst gyllevogn. Chassiset skal dog forlænges, så der bliver plads til to palletanke bag gylletanken til svovlsyre og sæbe.

Thyregod er desuden i gang med at udvikle en speciel gyllevogn med indbyggede tanke og filtreringssystem til gyllen. Hele vognen laves af rustfrit stål, som gør den modstandsdygtig mod svovlsyren.

Den nye vogn konstrueres på basis af en ny gyllevogn, der også præsenteres som tre-stjernet Europanyhed på Agromek. Det drejer sig om en 24 tons Kimadan, monteret med treakslet boogie med hydraulisk affjedrede Cidra-aksler.

Hver side af vognen kan højdejusteres inden for en margin af 30 centimeter. Det gør det muligt at holde vognen vandret på hældende terræn. Det er desuden muligt at løfte for eksempel forreste aksel fri ved tom kørsel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vognen er fuldhydraulisk og drives af sit eget hydrauliksystem. Fordeleren har sektionsafblænding, som gør det muligt at lukke for slangebommen i sektioner på to eller fire meter.