Abonnementsartikel

Skiold dækker med sit nye produktprogram, Skiold Staldvarme, nu hele klimaområdet i svinestaldene med udstyr til ventilation, køling, staldvarme, overbrusning, iblødsætning og alarmovervågning – og det hele leveres som pc-baserede netværksløsninger.

Skiold Staldvarme præsenteres på Agromek, der har givet en stjerne for nyheden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har nu mulighed for at tilbyde komplette løsninger, hvor alle delelementer er nøje afstemt i forhold til hinanden. På den måde kan vi levere optimale løsninger, både når det gælder investeringen, og ikke mindst når det gælder de efterfølgende driftsomkostninger, fortæller Jesper Kirkegaard, produktchef hos Skiold.

-Vi ser en lang række muligheder i at videreudvikle hele varmedelen af et staldklimaanlæg. Dette er ikke mindst interessant i disse år, hvor alternative varmekilder, som for eksempel varmepumper, vinder større og større udbredelse. Der er derfor behov for nytænkning og udvikling af alternative metoder til at fordele og regulere varmen ude i staldsektionerne, siger produktchefen.