Abonnementsartikel

Markedet, produktionen og valutaerne har været ekstremt imod Danish Crown det forløbne år – det kan ikke gentage sig, vurderer slagterikoncernen.

Danish Crown er kommet styrket ud af et turbulent år – og både forædlings- og ferskkødssektoren står styrket foran et nyt regnskabsår.

Det skrev slagterikoncernen for nylig optimistisk i sin pressemeddelelse, hvori man offentliggjorde restbetalingen og gav en kort status over det forgangne år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lignende optimistiske meldinger har Danish Crown udsendt de seneste år.

I november 2006 skrev Danish Crown således:

”Et stærkt fokus på kerneforretningen betyder, at det er et trimmet og dermed styrket Danish Crown, der afslutter regnskabsåret 2005/2006” og ”…det er samtidig et udtryk for, at vi står stærkt – og at vi er klar til at møde de udfordringer, som strategien frem mod år 2010 peger på”.

I november 2007 lød formuleringen:

”… at Danish Crown nu er klar til at gå offensivt til værks”, ”I løbet af året 06/07 er der taget en række skridt i form af igangsatte akkvisitionsprojekter, som vil styrke virksomheden” og ” Det er et billede af en stærk virksomhed, der tegner sig, når man sammenholder resultatet med de store udfordringer, Danish Crown har været igennem i andet halvår”.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har været ekstremt imod os

På den baggrund har Maskinbladet spurgt Niels Mikkelsen, om andelshaverne denne gang har større grund til at tro de optimistiske meldinger.

- Vores udmelding har baggrund i, at vi i det forløbne år har været gennem flere forhold, som har gjort det ekstremt svært, men som vi nu har lagt bag os, og på den baggrund er det en styrket situation vi står i, siger Niels Mikkelsen, formand for Danish Crown og nævner fire væsentlige forhold.

- Vi har kæmpet med eftervirkningerne efter de to slagteribrande året før – først kæmpede vi for at indhente puklen af svin, for derefter at havne i en situation med uudnyttet kapacitet med strukturtilpasning til følge.

- Det har generelt været et svært år, og alle større fødevarevirksomheder verden over kommer ud med dårlige regnskaber, og flere er i en kritisk situation.

- Vores forædlingsvirksomheder har haft meget svært ved at tjene penge med de råvarepriser, vi har set hen over året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derudover har vi på grund af valutakurserne ikke tjent det, vi normalt kan regne med på højprismarkederne. Men nu er dollar- og yen-kurserne nogenlunde tilbage på det normale. Kun pund-kursen hæmmer indtjeningen fra det engelske marked, noterer formanden.

- Det er objektive ting, andelshaverne kan se, vi har lagt bag os, og jeg tror ikke, vi igen vil opleve et år, hvor både markedet, produktionen og valutaen vil være så ekstremt imod os, som vi har oplevet i det forløbne år, konkluderer Niels Mikkelsen.

Finanskrisen påvirker hårdt

Danish Crown-formanden understreger også, at finanskrisen, som har påvirket andelshaverne hårdt, samtidig har vist, at netop andelssystemet er en stærk og tidssvarende virksomhedsstruktur:

- Vi kan se, at mange af vore internationale kolleger og konkurrenter – og flere store selskaber – har haft ganske svært ved at skaffe den nødvendige likviditet.

- Det har vi ingen problemer haft med. Det er, fordi vi har den sammenhængskraft fra primærproduktionen frem til forædlingsselskaberne. Det ser jeg som den primære årsag til, at vi har en god kreditvurdering hos långiverne, siger Niels Mikkelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andelshaverne ser vel mere på, hvordan Danish Crown klarer sig i forhold til de tyske slagterier, end på hvordan selskabet globalt set har klaret sig. Og i det forhold har Danish Crown klaret sig mindre godt?

- Vi har haft en svag konkurrencesituation i forhold til tyske slagterier. For at opveje den omkostningsfordel de har af de lavere lønninger, skal vi tjene på højprismarkederne i 3. landene og på forædlingsdelen. Det har vi ikke kunnet i det forløbne år, men alt tyder på en normalisering, og det er derfor, vi vurderer, at vi har en styrket udgangsposition i år, siger Niels Mikelsen.