Lyt til artiklen:

Langt de fleste fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

00:00
Hastighed: ???x
02:00

Abonnementsartikel

Ingen sporbare pesticidrester er fundet i over halvdelen af de mere end 96.000 fødevarer, som er testet i pesticidkontrollen indenfor EU i 2019. Det viser EFSA's seneste pesticidrapport.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har publiceret den årlige pesticidrapport. Den samler data fra 96.300 fødevareprøver, der er undersøgt som en del af både EU's egen samt de forskellige medlemslandes pesticidkontrolprogrammer, skriver DTU Fødevareinstitut.

Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er i alt undersøgt for 800 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter. I 56,6 procent af prøverne er ingen sporbare pesticidrester fundet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I yderligere 39,5 procent af prøverne er pesticidrester fundet, som overholder de gældende EU-grænseværdier for pesticidindhold i fødevarer. Rester er fundet af mere end ét pesticid i cirka hver fjerde prøve. I 3,9 procent af prøverne er sprøjterester fundet, som overskrider de acceptable grænseværdier.

Overskridelser er oftere fundet i prøver fra lande uden for EU, Norge og Island (7,8 procent) end i prøver fra EU, Norge og Island (2,7 procent).

Risikovurdering af indtag af pesticidrester

EFSA bruger data fra rapporten til bl.a. at vurdere, om de pesticidrester, europæere er udsat for gennem kosten, udgør en risiko for deres sundhed - både på kort og på lang sigt.

I begge tilfælde har EFSA vurderet, at de indsamlede data fra 2019 indikerer, at sandsynligheden er lav for, at europæerne eksponeres for indhold af sprøjterester, der udgør en sundhedsmæssig risiko, skriver DTU.

Læs pesticidrapporten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs om resultaterne fra den danske pesticidkontrol for 2019.

Fødevarer i Danmark overholder generelt pesticidreglerne.