Abonnementsartikel

Holland bliver Aujeszkyfrit den 1. januar og satser derfor på at levere en stor del af de smågrise, som tyskerne importerer

Danske smågriseproducenter, som eksporterer til Tyskland, står over for en betydeligt skærpet konkurrence på det tyske marked, hvor de på få år har opbygget en eksport på omkring fem millioner smågrise.

Det sker fra den 1. januar, når Holland bliver Aujeszkyfrit.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hidtil har kun 110 hollandske besætninger kunnet eksportere smågrise til Tyskland, fordi de har så stor produktion, at de kan løfte omkostninger til blodprøvning, som har givet adgang til at eksportere.

Men efter den 1. januar kan alle hollandske smågriseproducenter være med på eksportvognen til Tyskland. Derfor vil de hollandske producenter forsøge at fordoble eksporten af smågrise til de tyske slagtesvineproducenter fra 2,5 millioner smågrise til fem millioner smågrise, som udgør den samlede hollandske smågriseeksport.

Interessen for at eksportere til Tyskland hænger ifølge formanden for de hollandske svineproducenter, Wyno Zwanenburg, blandt andet sammen med, at det er lettere at eksportere til Tyskland, fordi det er et nærmarked, end det er at eksportere til eksempelvis Østeuropa, fordi afstanden er meget større, og fordi de østeuropæiske markeder har betydelige sæsonudsving.

Europæisk møde

Det var nogle af betragtningerne, som blev fremlagt på et fælleseuropæisk pressemøde under Agromek.

Her deltog ledelsen fra de danske, hollandske og tyske svineproducentorganisationer og orienterede om de emner, som de i fællesskab havde drøftet på møder i de foregående dage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Organisationerne mødes fast hvert halve år – og har normalt også belgisk deltagelse - og udveksler erfaringer og diskuterer tilgængelige data, for det viser sig, at de står over for de samme udfordringer i dagligdagen.

Formanden for Danske Svineproducenter, Torben Poulsen fortæller, at EU-love er en fælles udfordring, og nationale love og folkestemninger har det med at brede sig hurtigt fra det ene land til det andet.

Derfor mener han, at møderne har stor værdi, og han understreger, at det ikke handler om at koordinere markedstiltag eller andre skjulte dagsordener.

Skal markedsføres

Den hollandske ambition om at øge eksporten er selvfølgelig noget, de danske producenter vil forsøge at tage højde for, fordi langt hovedparten af den danske smågriseeksport går til Tyskland.

Den danske eksport risikerer derfor at blive hårdt ramt, hvis det som forventet lykkes hollændere at erobre markedsandele fra danskerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det bekymrer os selvfølgelig, at hollænderne vil forsøge at sælge 2,5 millioner smågrise på det tyske marked. Hidtil har de danske grise solgt sig selv. Det gør de ikke længere, og derfor skal vi nu til at markedsføre dem, siger Torben Poulsen.

Tysk strukturudvikling

Den nye situation på det tyske marked vil selvfølgelig på kort sigt givet øget konkurrence om at afsætte smågrise, hvilket vil gavne de tyske slagtesvineproducenters dækningsbidrag.

Men de tyske svineproducenter forventer også en kraftig strukturudvikling i den tyske smågriseproduktion, hvor der er mange små besætninger.

- I Danmark og Holland er det almindeligt med sobesætninger på 500 søer eller flere. I Tyskland er det usædvanligt, fortæller Hans Aarestrup, direktør for Danske Svineproducenter.Han nævner, at det er meget lettere at stoppe en produktion med 20 søer og så finde andet arbejde, end det er at afvikle en stor og specialiseret produktion, som der er bundet meget kapital i.

Europæisk specialisering

Detlef Breuer, direktør for ISN, der er den tyske interesseorganisation for svineproducenter, forudser derfor, at de danske og hollandske producenter bliver smågrisesspecialister, mens tyskerne kommer til at tage sig af opfedningen i stor stil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Allerede nu er der en meget hastig udvikling i gang, hvor slagtesvineproducenterne ansøger om at bygge meget store anlæg. For bare 10-12 år siden var gennemsnittet under 500 stipladser, mens antallet de seneste par år er nærmest er eksploderet til cirka 3.000 stipladser i gennemsnit.

- Vi er tvunget til at etablere meget store enheder, fordi vi blandt andet skal etablere luftrensning, som koster cirka fem euro pr. svin, siger Detlef Breuer.