sonsoreret-indhold

Automatisk oplæsning:

Selvkørende optager med topknuser og dogwalk

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Den selvkørende GRIMME Ventor 4150 er monteret med fire enorme dæk, og når den kører i dogwalk, minimeres marktrykket til et minimum, og den integrerede topknuser optimerer optagerens kapacitet samtidig med at spildet minimeres.

Med en motor på 530 hestekræfter og en tankkapacitet på ikke mindre end 15 tons, hører GRIMME Ventor 4150 til i kartoffeloptagernes superliga. Optagerens kapacitet maksimeres allerede på første jordkæde, hvor TerraFloat sørger for et ensartet materialeflow. Længere oppe i optageren optimeres kapaciteten af Speedtronic, der automatisk justerer hastigheden og intensiteten på renseaggregaterne i forhold til materialemængde og fremkørselshastighed.

Fantastisk førerkomfort

Kartoffelavler Finn Bak Larsen, Vibekær Kartofler vest for Billund, udskiftede til sæson 2020 sin bugserede kartoffeloptager med en ny selvkørende GRIMME Ventor 4150 ClodSep optager. Han dyrker selv 160 hektar med industrikartofler og totalt set tager han omkring 400 hektar kartofler op.

- For at booste kapaciteten på den bugserede optager, lagde vi fire rækker kartofler sammen med en frilægger. Men alligevel skulle der hænges i for at nå de 400 hektar, og med den nye GRIMME Ventor 4150 er arbejdsdagene blevet betydelig kortere, og så sparer jeg en traktor og en mand til frilæggeren, siger Finn Bak Larsen.

Ud over kapaciteten roser den midtjyske avler også GRIMME Ventor 4150 for en fantastisk førerkomfort, og så er han rigtig glad for ikke længere at skulle sidde og vende sig i sædet for at se bagud men kan slappe af og se fremad.

rich-media-1
GRIMME Ventor 4150 har firehjulsstyring, og derfor kræver den kun et minimum af plads for at dreje op i rækkerne.

Større kapacitet og mindre smuds

- Ventor 4150 har et betydeligt større renseareal, og samtidig med kan jeg tømme tanken uden at optagningen afbrydes. Alene nonstop-tanken giver effektiviteten et ordentlig løft, og så betyder den store tank, at vognen kan fyldes med en enkelt tankfuld, og tankkapaciteten betyder også, at der er bedre tid til at få vognen tømt, siger Finn Bak Larsen.

rich-media-2
Tanken på GRIMME Ventor 4150 rummer 15 ton kartofler, og tanken kan tømmes uden at optagningen afbrydes.

Den midtjysk avler leverer kartofler til kartoffelmelsfabrikkerne i Brande og Karup. Kartoflerne til Brande har han leveret med 4,8 procent smuds, hvilket er cirka én procentenhed under gennemsnittet for fabrikken. Kartoflerne til Karup er leveret med 4,7 procent smuds, og her ligger fabriksgennemsnittet på 6,1 procent.

- Smudsprocenten er nogenlunde som da vi kørte med frilæggeren og den bugserede optager, og det er sådan set godt klaret, at Ventor 4150 holder det samme niveau ved direkte optagning, siger Finn Bak Larsen.

Toppen bliver kraftigere

Med nye sorter og ved at omfordele og placere gødningen opnås der til stadighed højere udbytter i melkartoflerne. Ulempen er, at toppen også bliver kraftigere, og at det ikke er visnet bort, når sæsonen indledes.

- I mange optagere reducerer den kraftige top kapaciteten og medfører også et større spild. Derfor fik vi den nye Grimme Ventor 4150 leveret med topknuser, og specielt i de kartofler vi tog op først på sæsonen, gav topknuseren kapaciteten et løft, siger Finn Bak Larsen.

Slaglerne i topknuseren er formet til kammene, og derfor aftoppes hele kartoffelplanten i samme højde. Når toppen er fjernet, falder materialet lettere gennem topkæden, og derfor er der mulighed for at reducere hastigheden på kæden. Det minimerer sliddet på kæden og øger kapaciteten på optageren.

- Både det knuste top og de stængler der kommer med igennem optageren fordeles over hele arealet. Derfor generer det ikke, når vi sår vintersæd direkte efter kartoflerne, og på de marker hvor toppen blev liggende vinteren over, har vi uden problemer kunnet nedfælde gylle, tilføjer Finn Bak Larsen.

Jorde overkøres kun én gang

GRIMME Ventor 4150 kører på 900 millimeter brede dæk både for og bag. Dækkene har en diameter på 205 centimeter og når der arbejdes i marken, kan optageren køre dogwalk, så jorden kun overkøres én gang.

Trods en relativ høj egenvægt og med 15 tons kartofler i tanken, efterlader GRIMME Ventor 4150 under normale optagerforhold marken utrolig jævn.

- Under fugtige forhold bærer de fire store dæk godt oppe, og med den selvkørende maskine kører vi kun på jorden én gang, og det går langt bedre end når en bugseret optager skal trækkes igennem det samme spor flere gange, siger Fin Bak Larsen.

rich-media-3
Når optageren kører dogwalk, fordeles trykket fra maskinen over et stort areal, og jorden overkøres kun af et enkelt hjul.

SmartView som standard

GRIMME Ventor 4150 er som standard monteret med GRIMME SmartView, hvor 17 kameraer registrerer, hvad der sker overalt i maskinen.

- Billederne vises på den store skærm, og når alting fungerer, skiftes der automatisk imellem kameraerne. Opstår der et problem i maskinen, skiftes der til det pågældende kamera, og jeg kan zoome ind på problemet, og nøjes med at få et enkelt stort billede på terminalen. Når jeg tanker af, skifter billedet automatisk til kameraet yderst på tanken, siger Finn Bak Larsen.

Systemet kan også vise optagelser i slow motion, og via Wi-Fi kan der sendes billeder til andre enheder. Det kan eksempelvis være til en iPad i traktoren med frakørselsvognen, så føreren får et overblik over hvordan vognen fyldes, når der tankes af.

rich-media-4
GRIMME Ventor 4150 er som standard monteret med GRIMME SmartView, hvor 17 kameraer registrerer, hvad der sker overalt i maskinen.