sonsoreret-indhold

Automatisk oplæsning:

Langtidsvirkende bejdsemiddel højner dyrkningssikkerheden

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Bejdsning af kartofler er for mange en fast praksis for at undgå rodfiltsvamp ved lægning. Markedets relativt lille udbud gør dog, at du bør overveje ekstra sideeffekter som virkning mod andre sygdomme og længere virkningstid nøje, når du skal vælge bejdsningsmiddel.

Mange kartoffelavlere vælger hvert år at bejdse deres kartofler for at modvirke den rodfilsvamp, der måtte sidde på læggeknolden, og dermed forhindre sygdommen i at udvikle sig og angribe planten. Bejdsningen er for mange en investering, der skal mindske udbyttetab i kolde forår eller for at modvirke, at læggekartofler med meget smitte bærer sygdommen med sig.

Historisk set har rodfiltsvamp været den sygdom, der er blevet fokuseret på i bejdsningen. Men i takt med, at vi har fået nye sædskiftesygdomme, bør man kigge på andre effekter i valget af bejdsemiddel for at sikre sin investering.

- Bejdsning betaler sig ikke nødvendigvis hvert år - men i gennemsnit over åerne er det en rentabel forretning at bejdse sine kartofler, fortæller Mogens Steenholt Mogensen, sales and field technician hos Syngenta og fortsætter:

- De sygdomme, der kan hæmmes ved bejdsning, påvirker jo ikke bare fremspiring og udvikling, men også udbyttet og stivelsesprocenten bliver påvirket negativt. Og netop derfor giver det mening at afsøge markedet for løsninger, der kan lidt mere end bare at sikre mod rodfilsvamp, så man højner værdien af bejdsningen hvert år.

Andre parametre for bejdsning

Bejdsemidlerne på markedet kan have forskellig effektivitet i deres virkningseffekt, men også i forhold til aktivt at kunne bekæmpe andre sygdomme, der ligeledes kan være en trussel senere i sæsonen.

- En sygdom som sølvskurv kan eksempelvis afhjælpes gennem bejdsning. Og selvom vi i Danmark ikke får tillæg for pæne spisekartofler, kan sygdommen stadig have negativ effekt på udbyttet. Det gælder særligt for landmænd, der lagrer deres kartofler over længere perioder, hvor sølvskurv kan medføre tab af væske og næringsstoffer, fortæller Mogens Steenholt Mogensen og fortsætter:

- En anden lidt overset faktor er, hvor længe bejdsemidlet er aktivt, når knolden er i jorden. I kolde forår vil fremspiringen strække sig over en længere periode. Årene er meget forskellige i Danmark, og det er ikke nødvendigvis hvert år, man vil have problemer. Det handler derimod om at opnå størst mulig dyrkningssikkerhed over årene. Man bør derfor sikre sig, at ens valgte middel har langtidseffekt i jorden. Det er der, man beskytter sig mod de forskellige års klimatiske forhold.

Mulige sideeffekter mod andre sygdomme, som fusarium og black dot giver ekstra værdi, når man kigger efter bejdsemiddel.

Vil du vide mere om kartoffeldyrkning og strategi generelt, så læs mere her: Innovative løsninger til dine kartofler fra Syngenta

Arbejdsmiljø og anvendelighed

Et andet parameter, der kan skabe overskud i den travle forårstid, er, hvor let det er at anvende bejdsemidlet. Det vil derfor give god mening at se på de synergier, midlet kan have med andre arbejdsgange på bedriften.

- Er midlet sikkert og nemt at bruge, er det enklere at få det ud i marken. Dertil skal midlet passe ind i produktionen, alt efter om du påfører bejdsemidlet på rullebord, eller ved lægning. Derfor kan det være godt at se efter blandbarheden af bejdsemidlet, siger Mogens Steenholt Mogensen og fortsætter:

- Kan det blandes med en flydende gødning som eksempelvis en NP 5-8 eller lignende produkter? Det kan være fordelagtigt at tildele startgødning til kartofler for at fremme fremspiring og udvikling, så planten kommer hurtigt og sikkert op af jorden.

En samlet løsning

Det mest optimale valg er det, der tikker så mange bokse som muligt, og sikrer dig bedst muligt dyrkningssikkerhed år efter år.
- Syngentas bejdsemiddel Maxim 100 FS anvender aktivstoffet fludioxinil og tikker mange af de bokse, som er værd at kigge efter, når man skal finde det middel, der passer bedst til sin kartoffelproduktion. Det er aktivt i jorden 10 uger efter lægning. Det er uden lugtgener eller restriktioner på etikette og har i forsøg vist, at det matcher konkurrerende produkter og er kommet ned i et prisleje, hvor det er aktuelt for alle, fortæller Mogens Steenholt Mogensen og fortsætter:

- Maxim 100 FS kan bruges effektivt mod rodfiltsvamp til læggekartofler, stivelseskartofler og spisekartofler samt kartofler til forarbejdning. Det er derudover virksomt mod sølvskurv og hæfter rigtig godt på knolden, hvilket netop sikrer virkningseffekten. Det er et rigtig godt valg til at sikre afgrøden i kolde samt våde forår og blandes nemt med en startgødning.

Læs mere om Maxim 100 FS, hvis du skal bruge et langtidsvirkende bejdsemiddel, der højner dyrkningssikkerheden: Maxim 100 FS - Bejdsemiddel | Syngenta