Automatisk oplæsning:

Øget tilsaltning af landbrugsjord kan medføre et tab på 1781 euro pr. hektar kartofler

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Klimaforandringer vil i fremtiden få stor indflydelse på kystnære landdistrikter og øer i Danmark og hele Nordsøregionen. Udover den større risiko for oversvømmelser fører de stigende hav-niveauer til øget nedsivning af saltholdigt havvand til grundvandet og øget tilsaltning af landbrugsjord.

I en nyligt udgivet rapport udarbejdet af University of Lincoln, undersøges de økonomiske konsekvenser af øget tilsaltning af landbrugsjord. Rapporten viser bl.a., at Danmark ville lide det største økonomiske tab pr. hektar kartofler, hvis man sammenligner resultaterne i hele Nordsøregionen.

Det skriver Food and Biocluster Denmark i en pressemeddelelse.

De økonomiske konsekvenser af tilsaltning af landbrugsjord forventes at overstiger en halv milliard EURO om året i Europa alene - og omkostningerne forventes at stige med tidevandet. Der er derfor behov for at styrke systemer og mekanismer til overvågning af jordens saltindhold og tilknyttede risici lyder konklusionen i rapporten, som er udgivet på vegne af Interreg North Sea Region-projektet SalFar.

Uden handling vil den øgede tilsaltning af landbrugsjorden føre til, at vi ikke længere kan producere de samme afgrøder og mængder af foder og fødevarer som i dag. Det vil påvirke kystområdernes flora og faura, det økonomiske eksistensgrundlag og befolkningens levevilkår i svær grad.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nye muligheder og potentialer

Omvendt skaber de klimatiske udfordringer og behovet for "blågrøn omstilling" også helt nye muligheder og potentialer.

- Dyrker man salttolerante sorter på saltholdig jord, kan man ikke blot få et højere udbytte, men også få en helt anden smagsoplevelse og formentlig også næringsmæssige kvalitetsforskelle i afgrøden. Det rummer muligheder for produktion af afgrøder, der adskiller sig fra andre på markedet, forklarer Louise Krogh Johnson, Business Development Manager ved Food & Bio Cluster Denmark.

- Med udvikling af nye forretningsstrategier, salttolerante afgrøder og nye produkter skaber projektet grobund for både nytænkning og erhvervsudvikling i kystnære landdistrikter og øer i Danmark og hele Nordsøregionen, siger hun.