Abonnementsartikel

Husdyrloven sikrer ikke vandmiljøet tilstrækkeligt omkring Århus, hvis landmændene i de kommende år udvider deres husdyrbrug i det omfang, reglerne giver mulighed for det.

Derfor risikerer Århus Kommune at give tilladelser til udvidelser, der øger forureningen af Århus Bugt, samtidig med at samfundet kæmper for at sikre renere vand i bugten.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er ifølge altinget.dk konklusionen fra en rapport fra rådgivningsfirmaet Niras, som firmaet har lavet for Århus Kommune. Her har Niras fremskrevet de miljømæssige konsekvenser, hvis landmændene udvider deres husdyrbrug i det omfang, loven tillader det.

- Det generelle beskyttelsesniveau i loven om miljøgodkendelser af husdyrbrug kan medføre en betydelig forsøget udvaskning af næringssalte til vandmiljøet i modstrid med lovens intention og på tværs af det store arbejde og de investeringer, kommunen i dag foretager for at få nedbragt belastningen af bugten, skriver embedsmændene i følgebrevet til rapporten, der er sendt til Miljøcenter Århus under Miljøministeriet

- Desuden vil husdyrloven arbejde imod samfundets forpligtelser i forhold til vandramme-direktivet og de forestående investeringer i opfyldelse af vandplaner, lyder det videre fra embedsmændene i rapporten, der slår fast, at landbrugsproduktionen hvert år bidrager med næsten 400 tons kvælstof til miljøet.

- Vi bliver nødt til at få de udledninger bragt ned, siger Mogens Bjørn, der er afdelingschef i Natur og Miljø i Århus Kommune, til P4 Østjylland.

- Det er ikke kun Århusbugten, der er i spil. Der er mange andre samfundsmæssige værdier i spil. Der er også rent drikkevand i spil, og hele naturindholdet i det åbne land er i spil, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten lægger op til, at der skal plantes mere skov, etableres flere engsøer, og landbruget skal mindske udslippet af kvælstof og fosfor, hvis det vil have lov at udvide, for det er ikke husdyrene, som er problemet.

- Det er udledningerne, der er problemet, siger Mogens Bjørn.