sonsoreret-indhold

Automatisk oplæsning:

Lokalisering af dræn uden gravearbejde

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Nye metoder med har gjort det muligt at få lokaliseret dræn ved hjælp af droner og få adgang til enkel vedligeholdelse og opdatering af drænkort.

Landets største landinspektørfirma LE34 A/S har udviklet en særlig metode til at lokalisere dræn uden gravearbejde. Udviklingen er sket i samarbejde med Geoteam A/S, som forhandler udstyr og rådgiver om præcisionslandbrug.

Lo­ka­li­se­ring og di­gi­ta­li­se­ring

LE34 bruger droner til at indsamle multispektrale data, som Geoteams agro-eksperter efterfølgende analyserer ved hjælp af 4D software, så de kan bestemme drænenes position under jorden. De multispektrale billeder giver desuden data, som LE34 kan oversætte til digitale drænkort over arealerne, så du altid kan tilgå dine dræn i marken - direkte på mobil eller tablet.

60 hektar de­tail­må­lt på én time

Til opgaver på store arealer bruger LE34 specialbyggede fastvingedroner, der i udseende minder om et almindeligt fly i nedskaleret størrelse. LE34's droner kan overflyve 60 hektar på en time og flyver med spejlreflekskameraer, termiske kameraer til identifikation af varmeudslip og NIR-kameraer til ukrudtsbestemmelse og kan aflevere komplette fotografiske kort, 3D-modeller eller punktskyer med alle detaljer inkluderet.

rich-media-1
Multispektral analyse ser drænledningerne i afgrøden. Foto: LE34.

Mo­der­ne op­ga­ve­sty­ring

LE34 har udviklet app'en Landbrugets Kortservice, som fungerer på både pc, tablet og mobil. App'en samler alle drænkort, oplysninger om skel og vandløb og dagens opgaver på ét og samme sted, hvor alle landbrugets medarbejdere kan følge opdateringer live og selv indrapportere ændringer og aktiviteter.

Sikring af viden

- Vi har oplevet, at mange jordejere gerne vil have digitaliseret deres gamle drænkort. De er ofte håndtegnet for flere årtier siden og fyldt med rettelser fra hver gang, dræningen er ændret i marken. Vores digitale redskab med geotagging af hvert enkelt drænrør gør overlevering af viden til næste generation meget nemmere, siger Knud Klausen, landinspektør og partner, LE34.