Lyt til artiklen:

Ny undersøgelse rangerer naturen i Danmark

00:00
Hastighed: ???x
03:13

Abonnementsartikel

Forskere på Aarhus Universitet har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening regnet på og kåret Danmarks gode og mindre gode naturkommuner.

Forskerne har netop udgivet Kommunernes Naturkapitalindeks, der opgør naturkvaliteten i samtlige 98 kommuner, og rangerer dem i forhold til hinanden. Indekset blev også udgivet i 2017, hvor det skabte stor lokal debat. Og for anden gang i træk er Fanø Kommune den allerbedste kommune målt på natur, skriver DN i en pressemeddelelse.

Det vækker jubel blandt øboerne og borgmester Sofie Valbjørn:

- På Fanø er vi meget privilegerede, for vi bor og lever midt i et stort forunderligt klitlandskab. Uanset hvor man bor på øen, har man den mest fantastiske natur lige uden for døren.

Naturkapitalindekset dækker kort sagt over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, som hver kommuner indeholder. Jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve på.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hver kommune har to placeringer på listen. Én, der dækker over naturkvaliteten i kommunen generelt, og én der kun fokuserer på kvaliteten af selve naturområderne.

Indekset er lavet af forskerne for at give kommunerne bedre mulighed for at arbejde lokalt med at forbedre naturen.

- Så selvom indekset er hård læsning for nogle kommuner, er det tænkt som en håndsrækning, siger Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Aarhus Universitet, der står bag Naturkapitalindekset.

- Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og har derfor også brug for værktøjer til at kunne arbejde med at styrke den. Denne gang har vi tilføjet en "kun natur"-funktion i indekset, så kommuner med meget by og landbrug kan se deres rangering alene på naturarealer, siger seniorforskeren.

Skov som natur

Naturkapitalindekset undersøger kvaliteten af naturen. En kommune med meget landbrug eller produktionsskov kan være placeret helt i bund, selvom kommunekortet ser grønt ud fra oven. Men fordi træerne hyppigt fældes eller jorden dyrkes, er der tale om natur af lav kvalitet, hvor truede dyr og planter ikke kan leve, skriver DN.

Det er for eksempel tilfældet i Stevns Kommune, som ligger nummer 80 generelt, og nummer 17, hvis man udelukkende kigger på naturen.

- Desværre har vi rent faktisk mistet natur af høj kvalitet siden indekset sidst udkom i 2017. Et større skovareal, som før var ekstensivt drevet, drives nu intensivt. Det giver også udslag i vores nye naturkapitalindeks, hvor værdien af skoven i kommunen er faldet 6,3 point. Vi skal værne om den gode natur, vi har, siger formanden for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Stevns Kommune Michael Løvendal Kruse.

Fattig på natur

Mange af Danmarks bykommuner rangerer lavt i Naturkapitalindekset - også lavere end ved indekset i 2017. Det skyldes bl.a. forbedret data om naturen i byerne. Rødovre Kommune bliver dermed den nye bundskraber i undersøgelsen med blot syv ud af 100 mulige point, tæt efterfulgt af Frederiksberg og Glostrup.

Også mange kommuner med et stort landbrugsareal opnår en dårlig placering i opgørelsen, da disse arealer tager plads fra naturen, skriver DN.

Se hele Naturkapitalindekset og kommunerangeringen