Automatisk oplæsning:

Solid konsolidering i landbruget på femte år

00:00
Hastighed: ???x
00:00

De foreløbige resultater for 2020 peger i retning af endnu et år, hvor landbruget nedbringer gæld. Siden 2014 er gælden blevet nedbragt med næsten 40 milliarder kroner.

Det samlede driftsresultat efter ejerløn for heltidsbedrifter forventes i 2020 at ligge i niveauet 6,5-8,0 milliarder kroner mod cirka 8,5 milliarder kroner i 2019. Indtjeningen var på et tilstrækkeligt højt niveau til, at det blev muligt for mange landmænd at nedbringe gælden, skriver L&F i en pressemeddelelse.

- De senere fem år har landmændene haft fokus på at nedbringe gælden - med en enkelt undtagelse i tørke-året 2018. Landbrugets gæld er fortsat på et relativt højt niveau, så det er absolut positivt, at mange landmænd nedbringer gæld, når muligheden byder sig, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Samtidig med at landmændene i vid udstrækning har nedbragt gæld, er investeringsniveauet forblevet på et niveau, hvor nettoinvesteringerne har været nogenlunde neutrale.

- Det er ofte et dilemma, om overskudslikviditet skal gå til at nedbringe gæld eller til at investere. I 2020 blev gælden nedbragt, samtidig med at kapitalapparatet samlet set er blevet holdt intakt, siger Klaus Kaiser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Høje svinepriser

De væsentligste årsager til de gode resultater for året som helhed var høje svinepriser og forholdsvis stabile priser på mælk og afgrøder på et niveau, der nogenlunde svarer til det historiske gennemsnit. Derudover var høsten moderat god, og renterne fortsatte faldet i 2020.

- En gennemsnitlig svineproducent oplevede et fald i indkomsten på godt 1 million kroner i forhold til det ekstraordinært gode 2019. Faldet skyldes primært en kombination af Covid-19 og udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland, men på grund af stor efterspørgsel efter grisekød globalt har priserne i 2020 alligevel været ganske fornuftige. I andet halvår så vi dog et stort fald i smågrisepriserne, som vi først forventer indhentet senere på året, siger Klaus Kaiser.

Mælkeproducenternes indkomst i 2020 var cirka 175.000 kr. højere end i 2019. 2020 vil dog primært blive husket for de ekstraordinært stabile mælkepriser. Planteproducenterne oplevede en ganske beskeden ned-gang i indtjeningen på cirka 50.000 kr. efter et meget flot 2019.

Covid-19

I det kommende år er der stor usikkerhed om udviklingen i indkomsterne, især i svineproduktionen. Det skyldes primært Covid-19 pandemien, højere foderpriser, en evt. udbredelse af afrikansk svinepest til Danmark samt udviklingen i den kinesiske svineproduktion.

- Selv under inddragelse af de forskellige risici - med undtagelse af et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark - forventes 2021 dog at blive et år med fornuftig indtjening for de fleste driftsgrene og mulighed for at nedbringe gælden yderligere, vurderer Klaus Kaiser.