Automatisk oplæsning:

Kvælstoffikserende efterafgrøder bliver nye virkemiddel

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Præcisionsjordbrug og kvælstoffikserende efterafgrøder bliver nye virkemidler fra efteråret 2021.

Fødevareministeriet har i nyheden "Satelitter og planter giver landbrugeren større fleksibilitet i den grønne indsats" bekræftet, at præcisionsjordbrug og kvælstoffikserende efterafgrøder kommer til at indgå i plantedækkebekendtgørelsen fra efteråret 2021. Men selve bekendtgørelsen er endnu ikke sendt i høring, så derfor kendes detaljerne omkring reglerne for anvendelse af disse virkemidler ikke, skriver Landbrugsinfo.

For præcisionsjordbrug er det anført, at det i 2021 kun kan anvendes som alternativ til pligtige og husdyrefterafgrøder. Det begrænser tiltaget til bedrifter, der ikke bruger alle pligtige og husdyrefterafgrøder til at opfylde bedriftens MFO-krav.

Fra 2022 forventes det dog, at tiltaget også kan anvendes som alternativ til målrettede efterafgrøder. Præcisionsjordbrug er afprøvet fra 2018 til 2020 i et samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen, Seges og Aarhus Universitet på 20 bedrifter.

Paletten udvides

Det er resultaterne herfra, der har sikret, at paletten kan udvides med dette virkemiddel. I pilotprojektet kunne præcisionslandbrug på 100 hektar erstatte 10 hektar efterafgrøder på planteavlsbrug og 12,5 hektar efterafgrøder på husdyrbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er endnu ikke offentliggjort, hvordan omregningen sker i 2021, men vi forventer os en omregning i samme niveau, skriver Seges Planter.

Med tiltaget forbedres økonomien i præcisionsjordbrug fra kun at omfatte udbyttestigninger og eventuel besparelser i hjælpestoffer til også at inkludere værdien af, at der for eksempel ikke skal foretages sædskifteændringer, kvotereduktioner e.l. for at opfylde efterafgrødekravene. Praktisering af præcisionsjordbrug kan derfor blive aktuelt for flere bedrifter.

Muligheden for anvendelse af kvælstoffikserende efterafgrøder har været et stort ønske fra erhvervet i en årrække. Specielt bedrifter uden husdyrgødning, hvor væksten af efterafgrøder kan være begrænset af en lav tilgængelighed af kvælstof i jorden, kan der med fordel benyttes kvælstoffikserende efterafgrøder. De nærmere regler for anvendelse af kvælstoffikserende efterafgrøder i efteråret kendes først, når plantedækkebekendtgørelsen bliver offentliggjort, skriver Landbrugsinfo.