Automatisk oplæsning:

DCA har undersøgt jordens makroporer

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Forskere fra Aarhus Universitet har kortlagt vandtransport i jordens makroporer for hele Danmark.

I jorden findes porer i forskellige størrelse, hvor de største kaldes makroporer, der kan forbinde den øverste del af jorden direkte til markdræn eller det øvre grundvand. Tidligere forskning har vist, at disse makroporer kan have en afgørende indflydelse på vandtransporten fra den øverste del af jorden til dræn, og dermed kan de være en vigtig transportvej i forhold til udvaskning af fosfor og forskellige pesticider.

Det skriver DCA på deres hjemmeside.

- Fosfor binder sig generelt hårdt til jorden, derfor går vi ud fra, at det i høj grad bliver udvasket kolloidbåret. Det vil sige, at selvom fosfor binder sig hårdt til jordpartikler, så kan det alligevel udvaskes, fordi de små jordpartikler (kolloider), det har bundet sig til, kan blive transporteret med vandet ned igennem makroporerne. Det ses især ved jorde med et høj ler-indhold, fortæller lektor Bo Vangsø Iversen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark, som er udgivet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi i slutningen af 2020, har Bo Vangsø Iversen og kollegaer fra Aarhus Universitet samt University of São Paulo undersøgt og kortlagt vandtransport i makroporer på danske marker med henblik på at kunne udpege risikoarealer for udvaskning af fosfor og pesticider.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce