Lyt til artiklen:

Ingen regel uden undtagelse

00:00
Hastighed: ???x
05:50

Abonnementsartikel

Der kommer stadig oftere politikontrol af traktorer og landbrugsmaskiner. Selvom mange af færdselsreglerne virker til at være forældede og svære at overholde, er det de regler, der gives bøder ud fra.

De regler i færdselsloven, der omhandler traktorer og landbrugsmaskiner, kan til tider virke som om, de er forældede. Og oveni det kommer der af og til nye paragraffer og dispensationer, så det til tider kan være svært helt at gennemskue, om man bryder reglerne eller ej.

Inden længe starter sæson 2021, og alle maskinførere skal igen forholde sig til færdselsloven, for det kan koste dyrt at overtræde reglerne.

Jeg vil gennemgå de vigtigste regler for landbrugskøretøjer, så du allerede inden, du forlader maskinhuset, kan gøre dit for at overholde færdselsloven.

Længde

En traktor må være op til 12 meter, og med redskab eller vogn op til 18,75 meter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Længden kan øges op til 22 meter når:

Vogntoget består af en traktor med to vogne eller en traktor med en vogn og et redskab, hvis bredde ikke må overstige tre meter. Den samlede ladlængde må ikke overstige 15,65 meter.

Vogntoget består af traktor eller motorkøretøj med ét påhængskøretøj, og der transporteres et arbejdsredskab med tilknytning til det trækkende køretøjs funktion.

Det er en forudsætning, at det kun foregår mellem gård og mark, mellem ejendomme, der sammen ejer vogntoget, eller mellem maskinstationen og kunder.

Et vogntog bestående af mejetærsker og skærebordsvogn må være 25 meter, hvis skærebordsvognen har to aksler og er tvangsstyret på begge aksler.

Bredde

En traktor eller vogn må være 2,55 meter.

Bredden på 2,55 må overstiges, hvis der køres med løst læsset hø/halm, motorkøretøj, arbejds- eller påhængsredskab, der er indrettet til brug i landbrugs-, skovbrugs- eller vejarbejde.

Bredden må overstige 3,3 meter mellem gård og mark.

Traktorer og vogne må være 3,0 meter bredde, hvis overskridelsen af 2,55 meter alene skyldes hjul og skærme.

Tomme buffertanke må være 3,3 meter bredde.

Rotorblink skal benyttes, når bredden overskrider 2,5 meter i lygtetændingstiden.

Højde

Som for alle andre køretøjer på de danske veje, må traktorer og landbrugskøretøjer maksimalt være fire meter høje.

Her er ingen undtagelser.

Bremser

Mindst 50 procent af vogntogets vægt skal være på de bremsende hjul.

Traktorbremser skal muliggøre en deceleration på 3,0 m/s^2, svarende til 12 meter ved 30 km/t eller 21 meter ved 40 km/t.

Vognbremser skal kunne yde en bremsekraft på 30 procent af vognens faktiske totalvægt.

På nyere traktorer står der på typeskiltet, hvor meget den må trække med og uden bremser.

Bremsekravet ved Tempo 40 godkendelse er de samme krav som lastbiler, hvilket vil sige en deceleration på 5,0 m/s^2, svarende til syv meter ved 30 km/t og 12 meter ved 40 km/t.

Vægt

Vogntoget må maksimalt veje 44 ton.

Akseltrykket må aldrig overstige 10 ton.

Ingen traktor eller landbrugskøretøj må belastes eller trække mere, end det er typegodkendt til. Læg mærke til, hvad der der står på typeskiltet på traktoren, gummigeden, mejetæreskeren, finsnitteren med mere.

Læg mærke til, hvilken maksimal belastning, der står på trækbom og dæk, da det kan være at, der er angivet lavere belastning end køretøjet.

Totalvægten for to-akslede traktorer og motorkøretøjer må ikke overstige 18 ton, for tre-akslede er totalvægten maksimalt 24 ton.

rich-media-1
Illustration: Seges.
rich-media-2
Illustration: Seges.

Mindst 20 procent af køretøjets faktiske totalvægt skal være på de styrende hjul.

Færdselsstyrelsen har givet dispensation til akseltryk på ti ton på tre-akslede gyllevogne, og det giver dermed en tilladt totalvægt på vogntoget på 48 ton.

I forhold til dispensationen skal man have tilladelsen fra Færdselsstyrelsen og den kommune, man kører i, med i førerhuset. Samtidig skal disse forudsætninger også opfyldes:

Gyllevognen skal have mindst 65 cm brede dæk.

Dækribberne skal udgøre mindst 1/3 af dækkets overflade.

Maksimalt tre bars lufttryk i dækkene.

Første og tredje aksel skal være tvangsstyret.

Færdselsstyrelsen har også givet dispensation til selvkørende gyllekøretøjer med et maksimalt akseltryk på 11,5 ton. Her gælder de samme regler som til gyllevogne, dog skal dækkene være mindst én meter brede.

Pas på kørekortet

Der er kommet væsentligt mere kontrol af traktorer og landbrugsmaskiner på de danske veje, og der er tale om store bøder og frakendelse af kørekort ved disse kontroller. Her er eksempler på de overtrædelser, der kan medføre klip eller frakendelse af kørekortet:

Brug af håndholdt mobiltelefon eller anden elektronisk enhed under kørsel: Ét klip i kørekortet.

Hastighedsoverskridelse på mere end 30 procent: Ét klip i kørekortet. Bemærk, at det er ved 39 km/t, da hastighedsgrænsen er 30 km/t på traktor.

Overtrædelser af regler for ubetinget vigepligt: Ét klip i kørekortet.

Bemærk, at hvis du er ung bilist, har du kun 2 klip at gøre godt med.

Overlæs over 30 procent: Betinget frakendelse af kørekortet. Her kigger politiet på, hvad der står på typeskiltet, plus tilladt vognvægt.

Hastighedsoverskridelse på mere end 60 procent: Betinget frakendelse af kørekortet. Bemærk, at det er ved 48 km/t, da hastighedsgrænsen er 30 km/t.

Spirituskørsel med en promille mellem 0,5 og 1,2: Betinget frakendelse af kørekortet.

Manglende bagkofanger på vogne taget i brug efter 1. oktober 1996: Betinget frakendelse af kørekortet.

Rendegraverarm ikke i transportstilling: Betinget frakendelse af kørekortet.