Automatisk oplæsning:

Syngenta og DLF indgår samarbejde for at fremme biodiversiteten

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Syngenta og DLF indgår samarbejde om ny blomsterblanding, der tiltrækker bier og dermed kan være med til at fremme biodiversiteten.

Syngenta og DLF har indgået en aftale om en pollen- og nektar blomsterblanding, der tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter og giver føde til vildtet. På den måde kan dele af landbrugets marker, som alligevel ikke kan benyttes til produktion, være med til at fremme biodiversiteten i området.

Det skriver Syngenta i en pressemeddelelse.

Sammensætningen og udviklingen af pollen- og nektarblandingen er sket i samarbejde med DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening.

Blomsterblandingen har til formål sommeren igennem at producere pollen og nektar til gavn for bier, sommerfugle og andre insekter. Ud over at være fødekilde for insekterne danner Pollen- og Nektarblandingen samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger. Studier fra Københavns Universitet viser ligeledes, at rovinsekter har stor gavn af blomsterne, idet de kan overleve i længere perioder på nektar og pollen alene.

Med pollen- og nektarblandingen støtter Syngenta og DLF udviklingsarbejdet med at fremme biodiversiteten i Danmark, der udføres i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samarbejdet er indgået som led i Syngentas Operation Pollinator program, der er et internationalt biodiversitetsprojekt hvor formålet er at øge biodiversiteten ved at skabe føde og bosteder til såvel bier og andre bestøvende insekter, som til små pattedyr og fugle. Projektet fremmer også en bedre bestøvning af afgrøderne og en naturlige bekæmpelse af skadedyr, som resulterer i højere kvaliteter og bedre udbytter af afgrøderne samt sikrer et mere bæredygtigt landbrug i bedre miljømæssig balance.
- Vi har igennem Operation Pollinator et stort fokus på at fremme biodiversiteten gennem forskellige tiltag, idet mere end 80 pct. af alle afgrøder i Europa er direkte afhængig af insekter og deres bestøvning. Derfor ser vi samarbejdet med DLF omkring Pollen- og Nektarblandingen som et vigtigt initiativ, siger Carina Christine Skovmøller, Head of Business Sustainability Nordic, Syngenta.

Vigtigheden af at landbruget tager ansvar og kommer med initiativer, når det kommer til biodiversitet, er ligeledes understøttet af EU's biodiversitetsstrategi. Her bliver det slået fast, at biodiversiteten er vigtig for liv på jorden og fødevareforsyningen. Landbruget er en stor sektor, hvor det er ekstra vigtigt at opretholde og beskytte biodiversiteten. Danmark er placeret som et af de tre lavest rangerende EU-lande, når det kommer til biodiversitet. Årsagerne til dette kan blandt andet findes ved, at 60 pct. af Danmarks areal dyrkes.

Derfor er Syngenta glade for at kunne bidrage med konkrete initiativer for at fremme biodiversiteten i det danske landbrug:
- Ved at så Pollen- og Nektarblandingen på dele af landbrugets marker, der har mindre dyrkningsmæssig interesse, er det muligt at fremme den generelle biodiversitet i området. Blomsterblandingen kan samtidig fungere som en bufferzone mod jorderosion og afstrømning. På den måde er vi med til at skabe løsninger for, hvordan landbruget og biodiversitet kan fungere sammen. Derudover er det vigtigt for os, at vi med dette projekt kan være med til at støtte udviklingsarbejdet i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund med at fremme biodiversiteten i Danmark, siger Carina Christine Skovmøller.

Også DLF er glade for samarbejdet, der fremmer biodiversiteten:

- Vi oplever en øget interesse for blomsterblandinger, og det er positivt, at vi i samarbejde med Syngenta kan skubbe tingene i den rigtige retning. Vores Pollen- og Nektarblanding har en høj værdi for insekterne, hvilket senest er bekræftet i en undersøgelse omkring blomsterblandingers værdifor honning- og humlebier fra Aarhus Universitet, fortæller Allan Gottfredsen, salgskonsulent i DLF.

- Pollen- og Nektarblandingen egner sig godt til forskellige jordtyper og etablerer sig fint i god landbrugsjord i modsætning til nogle af de flerårige blandinger, der også har høj værdi for insekterne, men som trives bedre i mere næringsfattige jorder, siger Allan Gottfredsen.