Lyt til artiklen:

Husk dispensationstilladelserne når du kører med gylle

00:00
Hastighed: ???x
03:40

Om få dage starter gyllesæson 2021, men hvordan er det nu lige med love og regler for færdsel på offentlige veje med de tunge gyllevogne?

For ti år siden, i marts 2011, gav Trafikstyrelsen tilladelse til at køre med højere akseltryk og totalvægt, tre-akslede gyllevogne og totalvægten på selvkørende gyllekøretøjer, forudsat at visse krav blev overholdt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilladelsen fra Trafikstyrelsen gælder kun på statsvejene. Tilladelsen er midlertidig, indtil der laves nye regler om akseltryk for lavtryksdæk.

Dispensationen til at færdes på de kommunale veje skal udstedes fra den pågældende kommune, og det er vigtigt, at både tilladelsen fra Trafikstyrelsen og kommunen medbringes i førerhuset, og så skal den forevises ved politikontrol.

Det er værd at bemærke, at dispensationen fra kommunen kan udstedes for et år af gangen, eller indtil der udstedes nye regler.

rich-media-2
De tre-akslede gyllevogne har, med bestemte betingelser, lov til at køre med ti ton akseltryk på vejen. Arkivfoto: Morten Damsgaard.

Regler for tre-akslede gyllevogne

Dispensationen fra Trafikstyrelsen giver tilladelse til at tre-akslede gyllevogne må køre med akseltryk på ti ton, hvis de er monteret med dæk, der er breddere end 65 centimeter, og hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade.

Dæktrykket må højest være tre bar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dækkene må gerne være traktordæk, hvis de opfylder kravene til bredde og mønster.

Det er en betingelse, at første og tredje aksel er tvangsstyret.

Totalvægten må ikke overstige 48 ton.

Der gives ikke dispensation til to-akslede, da de i forvejen har tilladelse til ti tons akseltryk.

Trafikstyrelsen har afslået at give tilladelse til 11,5 ton akseltryk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-5
Der er også dispensation til de selvkørende gyllekøretøjer. Arkivfoto: Morten Damsgaard.

Regler for selvkørende gyllekøretøjer

Trafikstyrelsen giver tilladelse til akseltryk på 11,5 ton, forudsat at dækket er mindst én meter bredt, og dækribberne dækker mindst 1/3 af dækkets overflade. Dæktrykket må ikke være højere end tre bar.

De to-akslede køretøjer må veje op til 23 ton, mens de tre-akslede må veje 34,5 ton totalvægt.

Hvad må traktoren trække

Det er også vigtigt at kigge på traktorens mærkeplade, der som regel er monteret bag på kabinen.

Her står, hvor meget traktoren må trække ifølge fabrikanten, hvis påhængsvognen har bremser.

På typeskiltet er der også skrevet, hvor meget vogntoget må veje tilsammen, og der er en del oplagte traktorer til gyllekørsel, der ikke må komme op på de lovlige 44 ton, eller 48 ton hvis man kører med dispensation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og det er en detalje, der lægges meget mærke til under politikontrol.

rich-media-7
Typeskilt på New Holland T7.270. Arkivfoto: Morten Damsgaard.

Kilde: DM&E

Overlæs koster

Ved overlæs på over seks procent af den tilladte totalvægt, eller max 2000 kg, gives der bøder til både ejer og maskinfører.

Overlæs op til 30 procent koster 300 kr. pr. procent til ejeren, plus 150 kr. pr. procent til maskinføreren.

Overlæs på mere end 30 procent giver en betinget frakendelse af kørekortet.