Lyt til artiklen:

Arlas acontopris forbliver uændret

00:00
Hastighed: ???x
03:02

Abonnementsartikel

Den globale mælkeproduktion har været lidt lavere end forventet og kombineret med stabil efterspørgsel, indgåelsen af en Brexit-aftale, og den fortsatte COVID-19-pandemi har råvare- og økomarkederne holdt sig stabile ved indgangen til det nye år.

Arlas acontopris for konventionel mælk vil forblive uændret fra 1. februar 2021.

Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, være 244,9 DK øre/kg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arlas acontopris for økologisk mælk vil forblive uændret fra 1. februar 2021.

Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, være 305,5 DK øre/kg.

Større amerikansk mælkeproduktion

Den globale mælkeproduktion steg mindre end forventet hen mod slutningen af året. Væksten i EU i november faldt til lige over 1 procent sammenlignet med samme måned året før som følge af moderat vækst i Nordeuropa, hvor produktionen i både Frankrig og Tyskland var under niveauet for november 2019. Mælkeproduktionen i USA fortsatte sin seneste stærke vækst med en stigning på 3 procent sammenlignet med sidst år. Produktionen i Oceanien haltede dog bagefter med et fald på 2,5 procent i NZ og stagnerende produktion i Australien.

Kombinationen af en Brexit-aftale sidst på året og fortsat positive fremskridt i udviklingen af en C-19-vaccine betød, uagtet den aktuelle hårde lockdown, at bekymringerne om yderligere faldende priser på mejeriråvarer var grundløse. Generelt betød disse positive fremskridt, at tilliden til markedet blev fastholdt og at priserne forholdt sig stabile.

Stabil ostepris

Med Brexit-aftalen vendte UK's efterspørgsel efter mozzarella tilbage, så udbud og efterspørgsel igen kom i balance. Det har betydet, at priserne har stabiliseret sig og viser tidlige tegn på positiv udvikling. Det samme gør sig gældende for gul ost, hvor Irland opretholder den aktuelle adgang til UK-markedet, hvorfor frygten for en negativ påvirkning af udbuddet i Europa er mindsket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stabil mælkepulverpris

Konsekvenserne af den seneste positive GDT-auktion kan nu mærkes i Europa, hvor priserne er begyndt at stabilisere sig i takt med at det globale udbud udfordres på grund af mindre udbud af NZ-mælk og et nyt C-19-fødevareprogram i USA med henblik på at stimulere den hjemlige efterspørgsel.

Ingen prisfald på smør

Trods forventninger om det modsatte faldt priserne på fløde ikke markant i december. Det var vanskeligere end normalt at skaffe billige mængder af fløde til forarbejdning. Det skyldes formentlig øget efterspørgsel i detailhandlen, da de seneste C-19-lockdowns blev indført mod slutningen af året. Da køberne søgte mod smør, for at få dækket deres fedtbehov, har de normale prisfald på fedt i Q1 været mindre markante end normalt.