Lyt til artiklen:

Den danske drikkevandskvalitet ligger uændret højt

00:00
Hastighed: ???x
02:38

Abonnementsartikel

Miljøstyrelsen konkludere, at kvalitetskravet i Danmark er overholdt i 100 procent eller næsten 100 procent af de analyserede prøver.

Når landets store vandforsyninger sender drikkevand ud til forbrugerne, så lever vandet i langt de fleste tilfælde op til kvalitetskravene. For de fleste kemiske og mikrobiologiske parametre er kvalitetskravet overholdt i 100 procent eller næsten 100 procent af de analyserede prøver.

Det fremgår af Miljøstyrelsens nye rapport om kvaliteten af det danske drikkevand leveret fra de store vandværker, der leverer mere 1.000 kubikmeter vand om dagen. Rapporten dækker perioden 2017-2019 og er indberettet til EU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andelen af analyser, som overholder kvalitetskravet, er overordnet på samme niveau som ved den foregående indberetningsperiode 2014-2016.

For de kemiske parametre ses generelt en overskridelse af kvalitetskrav for omkring 1-8 % af de udførte analyser. Overskridelserne gælder primært for følgende parametre: farve, gennemsigtighed, ledningsevne, NVOC (ikke-flygtigt organisk stof), ammonium, jern, mangan og nitrit.

Disse parametre er generelt vigtige i forhold til at vurdere et vandværks driftsforhold, og overskridelser af nogle af parametrene kan fx forekomme som følge af fornyelse af filtermaterialer. Hvis det behandlede vand har for højt jern- eller manganindhold, vil det også registreres som forhøjet farve og gennemsigtighed.

For pesticiderne er der fundet overskridelser i 1,1 procent af prøverne for desphenyl-chloridazon og i 0,8 procent af prøverne for DMS, som blev obligatoriske parametre i løbet af 2017 og 2018. Der er ingen overskridelser for de øvrige lidt over 45 pesticider, som der er mål for. Desuden ses en til to overskridelser af sumkriteriet for pesticider i hvert af årene 2017-2019.

For de mikrobiologiske parametre ses primært overskridelser for coliforme bakterier og kimtal ved 22 ˚C, hvor der er set en overskridelse af kvalitetskrav for cirka 1-4 % af de udførte analyser. Flytningen af kontrolkravet fra vandværk til taphane indebar en risiko for flere overskridelser af de mikrobiologiske parametre, men det har ikke været tilfældet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formålet med rapporten er at informere forbrugerne om kvaliteten af det danske drikkevand, som er distribueret af de store vandforsyninger, der indvinder mere end 350.000 m3 pr. år.

I drikkevandsdirektivet stiller der krav om, at en sådan rapport offentliggøres hvert tredje år.

Læs rapporten HER