Automatisk oplæsning:

Agri Nord: Landbrug i selskabsform har både fordele og ulemper

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Inden landmanden kaster sig ud i at drive sit landbrug som et selskab, skal han grundigt overveje fordele og ulemper. Sådan råder økonomikonsulent og statsautoriseret revisor i Agri Nord, Ole Suhr Pedersen.

Flere landbrug bliver i dag drevet helt eller delvist i selskabsform.

Men inden man lægger sit personligt ejede landbrug over i et selskab, skal man nøje overveje fordele og ulemper.

Det råder Agri Nord til i en pressemeddelelse.

- Jeg anbefaler, at man søger rådgivning og kommer godt fra start, siger Ole Suhr Pedersen, der laver regnskab for mange selskaber.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Anparts- og aktieselskaber, også kaldet kapitalselskaber, er selvstændige juridiske enheder. Det betyder, at selskabet kan indgå aftaler, og kreditorerne kan som udgangspunkt kun gøre udlæg i indskudskapitalen.

En fordel for landmanden er, at ejeren ikke hæfter personligt, medmindre han eller hun har kautioneret for selskabet. Banker og realkredit kræver som hovedregel kaution af selskabsejer.

Et selskab er underlagt mange regler

Et selskab er underlagt selskabsloven. Det betyder, at der er mange formelle forhold, som ledelse, generalforsamling, kapitalforhold med videre, der skal overholdes.

Et selskab er også underlagt Årsregnskabsloven.

Det betyder, at årsrapporten, i sammendraget form uden specifikationer med videre, skal offentliggøres årligt. Det sker ved at selskabsejer indsender den til Erhvervsstyrelsen.

- Det er nødvendigt, at landmanden sætter sig ind i de regler og love, der gælder særligt for selskaber, siger Ole Suhr Pedersen.

Selskabets økonomi skal adskilles fra privatøkonomien

Selskabets økonomi skal holdes helt adskilt fra ejerens privatøkonomi, men der kan udbetales løn til ejer som ansat i selskabet. Udbetales der løn til ejeren i et år, hvor selskabet har negativ skattepligtig indkomst, bliver lønnen alligevel beskattet hos ejeren, idet der ikke er sambeskatning mellem den personlige ejer og selskabet.

- Det kan være en ulempe, siger Ole Suhr Pedersen.

Ejeren kan betale udbytte til sig selv i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet eller som ekstraordinært udbytte på andre tidspunkter.

Det forudsætter, at selskabet har optjent overskud eller andre reserver, der kan udloddes. Beskatning af udbytte hos ejeren kan være lavere end beskatningen af løn.

- Hæver ejeren penge til sig selv ud over løn og udbytte, vil det blive betragtet som et ulovligt aktionærlån, som skal betales tilbage med renter. Der kan endda blive tale om at ejer skal beskattes af det hævede beløb, selvom det er betalt tilbage til selskabet, siger Ole Suhr Pedersen.

Interne handler skal foregå på markedsvilkår

Har landmanden aktiviteter såvel i personligt regi som i selskabsform, kan der være samhandel som for eksempel forpagtning, maskinstation, handel med afgrøder eller andre økonomiske transaktioner.

Det skal foregå på markedsvilkår både med hensyn til priser, betalingsfrister med videre, og det skal være forretningsmæssigt begrundet.

- En aftale skal være, som handlede to uafhængige parter med hinanden, siger Ole Suhr Pedersen.

Holdingselskab

Det kan være en fordel at lade sit driftsselskab være ejet af et holdingselskab.

- Selskabets formue kan beskyttes ved, at de penge, som driftsselskabet tjener, og som ikke skal bruges til at drive virksomheden, overføres til holdingselskabet, som på den måde fungerer som en pengetank for virksomhedens overskud. På den måde er overskuddet sikret mod uforudsete økonomiske risici i driftsselskabet, siger Ole Suhr Pedersen.

Et holdingselskab kan også gøre det nemmere at gennemføre et generationsskifte.

- Investor kan købe driftsselskabet efter, at al overskudslikviditet er overført til holdingselskaber. Det lægger ikke unødigt beslag på købers likviditet, og ved salg af driftsselskabet udløses der ingen skat, siger økonomirådgiveren.