Abonnementsartikel

Konkurrencen var hård, da de tre vindere af Agro Business Parks Innovationskonkurrence skulle findes. De iderige vindere blev hver belønnet med 50.000 kroner

Nyhedsværdi, markedspotentiale, hensyn til dyrevelfærd og muligheden for at sætte skub i produktionen inden for den nærmeste fremtid var tungtvejende kriterier, da de tre vindere i Agro Business Parks Innovationskonkurrence 2008 skulle findes.

Og konkurrencen var knivskarp, kunne dommerkomiteen fortælle, da vinderne blev afsløret på Agromeks åbningsdag som led i de officielle åbningsarrangementer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der har været en helt fantastisk interesse for konkurrencen i år, og vi har modtaget 23 rigtig gode og spændende projektforslag, hvoraf flere er mere eller mindre klar til at blive søsat med dette rette spark bagi, fortalte Lars Visbech Sørensen, direktør i Agro Business Park.

Innovationskonkurrencen giver personer med en vidensbaseret og agrorelateret ide mulighed for at vinde 50.000 kroner. Samtidig kan konkurrencen være startskuddet til at få realiseret ideen.

Ud over den kontante belønning bliver deltagerne i konkurrencen tilbudt sparring af rådgivere fra Agro Business Park og fra dommerpanelet, så ideen kan udvikles til en kommerciel succes.

Spændende vinderprojekter

Vinderne blev tre spændende, men også meget forskellige projekter.

Tue Roth og Gert Larsen fra virksomheden Groworld blev præmieret for ideen om et nyt vækstmedie til professionelle gartnere. Vækstmediet kan både være i løs form eller i blokke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vækstmediet har ved forsøg vist store merudbytter i forhold til de vækstmedier, der typisk anvendes i dag. Desuden er levetiden længere, og omkostningerne over tid er dermed mindre.

Søren Juul Jensen, svineproducent ved Hornborg vest for Horsens, blev belønnet for sin farering – et alternativ til farebokse, hvor soen ikke er fikseret, men hvor bevægelserne er reguleret.

Med en farering kan soen gå løs i farestien, hvilket er fordelagtigt i forhold til dyrevelfærd, og samtidig forhindrer soen i at ”smide sig” og dermed, at soen lægger sig på pattegrisene.

Tredje vinder er Genoskan ved Christian Bendixen for ideen om at etablere en servicevirksomhed, der udbyder genetiske test inden for husdyravl. Fordelen ved genetiske test er muligheden for at udrydde arvelige sygdomme og herigennem styrke avlsarbejdet i kvægsektoren.

Gør en forskel

- Søren Juul Jensens vinderprojekt er et godt eksempel på en relativt enkel metode til at løse et påtrængende behov, og hensynet til dødelighed blandt pattegrise og dyrevelfærd har været i højsædet, roser Jacob Mogensen, projektleder ved Agro Business Park.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Søren Juul Jensen har puslet med ideen i fem år. Lige nu er hans besætning på et par hundrede søer, og den størrelsesorden passer ham fint, da han synes, det er sjovere at udvikle end at udvide.

Den tankegang har også ført til udviklingen af fareringen, som nu indbringer ham 50.000 kroner, en pæn portion opmærksomhed og muligheden for at sætte skub i produktionen.

- Forskningen viser, at almindelige frihøjdebøjler bliver fravalgt af løsgående søer, så jeg ledte efter et alternativ. Desuden ville jeg frem til noget, der var nemt og relativt billigt at montere, og som tilgodeser soens bevægelighed, fortæller Søren Juul Jensen.

Den ringformede farebøjle er boltet fast, så den kan på- og afmonteres, afhængigt af produktionssystemet. En stang i midten forhindrer soen i at smide sig.

- Det bliver mere behageligt for soen at ligge sig op ad et buet rør, da det følger kroppens form. Forhindringen i midten, der er monteret af hensyn til pattegrisene, går heller ikke ud over soens velfærd, siger Søren Juul Jensen, der har afprøvet fareringen i en staldafdeling med plads til 40 søer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har løbende sammenlignet resultaterne med staldafdelinger med et traditionelt system. Og det er helt tydeligt, at fareringen gør en forskel, siger han.

- Fareringen fungerer både som legeområde og ædeområde, og søerne gør meget ud af at holde området rent, fordi de betragter ringen som en rede. Alle vores søer farer i ringen, og det tager vi som et godt tegn, siger Søren Juul Jensen.

- Tiden vil vise, hvordan produktionen kan komme i gang og i hvor stor skala. Men med Agro Business Park i ryggen står jeg godt med hensyn til at få kontakter til virksomheder, brugere og i forhold til at få foretaget officielle afprøvninger af løsningen, siger Søren Juul Jensen.

Imponerende benarbejde

- Markedspotentialet og det imponerende, videnstunge benarbejde, der ligger bag, har været afgørende for at give en af innovationspriserne til Genoskan, siger Jacob Mogensen.

- Markedspotentialet er virkelig til stede, konceptet spiller fint sammen med den analysemetode, som Viking Genetics fik Agromek-prisen for og Genoskan er en god eksponent for arbejdet hos DJF, som vi har et godt samarbejde med, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Agromekprisen for nyheder til kvægbruget gik til det dansk-svenske kvægavlsselskab, Viking Genetics, der i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, har udviklet en ny metode til genetisk analyse af tyrekalve.

Metoden gør det via blod- eller vævsprøver muligt at udvælge de bedste avlstyre kort tid efter, at tyrekalvene er født. Og Christian Bendixen har haft en ikke uvæsentlig finger med i spillet.

- Jeg er tilknyttet afdelingen for molekylær genetik og systembiologi ved DJF, og jeg har arbejdet med området i 12 år, blandt andet med DNA-analyser med fokus på arvelige sygdomme.

- Jeg er tilknyttet det laboratorium, der har udformet DNA-analyserne, som Viking Genetics bruger i deres metode, fortæller Christian Bendixen, der får stor ros for markedspotentialet i sin ide.

- Vi er faktisk klar til produktion, og hvis alt går vel og samarbejdet med VikingGenetics kommer op at køre, håber vi at kunne være i gang fra årsskiftet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvilken skala, produktionen kommer til at foregå i, afhænger af erhvervets efterspørgsel. Men vi er overbeviste om, at der bliver større og større behov for denne type analyser. Ikke blot i kvægsektoren, men i alle husdyrgrene, siger Christian Bendixen.

Derfor sætter han især pris på den profilering, området og virksomheden nu får.

- Derudover har konkurrencen givet os god kontakt til Agro Business Park, og vi regner med at etablere os som virksomhed i Agro Business Park i Foulum, siger han.

Fokus på fødselshjælp

Agro Business Park arbejder nu videre med at undersøge, om ideerne kan udnyttes til gavn for landbrug, fødevare- og miljøsektorerne.

- Vi har en god mulighed for at hente risikovillig kapital ind, og vi håber, at vi kan udnytte vores netværk til at skubbe projekterne videre, supplerer Jacob Mogensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er fjerde gang, vi gennemfører denne konkurrence. De tre foregående konkurrencer har kastet nye virksomheder af sig, og det ser også lovende ud denne gang, siger han.

Han håber, at Agro Business Parks rolle som fødselshjælper i den henseende bliver bemærket.

- Konkurrencen er forhåbentlig med til at synliggøre, hvem vi er, hvilket felt vi bevæger os i, og hvad vi kan bidrage med, siger Jacob Mogensen.