Lyt til artiklen:

Debat: Få nu styr på spildevandet

00:00
Hastighed: ???x
02:22

Abonnementsartikel

Miljøminister Lea Wermelin har siden foråret lovet at få data frem om spildevandsudledningerne. Der er ikke sket. Formanden for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen opfordrer ministeren til at få styr på rensningsanlæggenes spildevandsudledninger.

Allerede i foråret - da afsløringerne om de store planlagte spildevandsudledninger begyndte at rulle - lovede miljøminister Lea Wermelin, at der skulle data frem om mængder og indhold af spildevandsoverløb. Det gælder både de regnbetingede overløb samt de planlagte og uplanlagte overløb.

Siden har miljøministeren gentagne gange lovet, at disse data skal frem, uden at der er sket noget. Tværtimod bliver hun ved med - mod bedre vidende - at påstå, at spildevandsudledningen kun udgør 10 procent af belastningen af vandmiljøet. Det passer ikke. Når det f.eks. gælder fosfor, er punktbelastningen 40-45 procent, og her kommer langt hovedparten fra rensningsanlæggene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig giver udledning om sommeren langt den største belastning af vandområderne, og det gælder både kvælstof og fosfor. På den årstid er det rensningsanlæggene, der står for hovedparten af udledningen. Om sommeren spiser afgrøderne jo næringsstofferne, og markdrænene er tørre.

Dertil kommer alle de miljøfremmede stoffer, der kommer fra rensningsanlæggene. Det ses bl.a. i Egedal Kommune, hvor der er givet dispensation til langt over grænseværdien i drikkevand for stoffet DMS, der stammer fra træbeskyttelse og maling. Samtidig står det klart, at fortidens handlinger med nedgravning af kemikalier efter myndighedernes anvisning samt de store nye minkgrave, som myndighederne selv har gravet, også er en trussel mod vores vand. Det er alene myndighedernes ansvar.

Nytteløse påbud

I stedet for at jagte landbruget med forkerte påstande og nyttesløse påbud burde ministeren få styr på rensningsanlæggenes spildevandsudledninger, og hun bør kigge på indholdet af det rensede spildevand.

Spildevandet i Danmark renses efter ældgamle normer fra 1980'erne og indeholder f.eks. langt mere fosfor end spildevandet i vore nabolande.

Jeg har igennem en årrække selv foranstaltet målinger i dræn og grøfter rundt om på min ejendom. Her kan jeg konstatere, at der findes langt flere næringsstoffer i de grøfter, hvortil der også udledes spildevand, end der findes i min samledrænbrønd midt i marken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lea Wermelin, få nu styr på spildevandet - det haster.