Lyt til artiklen:

Åbent samråd gav ingen nye svar om justitsministerens rolle i mink-sagen

00:00
Hastighed: ???x
04:24

Nick Hækkerup (S) så meget træt ud, og svarene faldt tørt og umotiveret, når medlemmerne af retsudvalget fortsatte rækken af spørgsmål for at klarlægge hvad justitsminister Nick Hækkerups rolle har været i forhold til udstukne ordrer i forbindelse med hele mink-affæren, og i forhold til justitsministerens rolle i forbindelse med politiets meget omtalte actioncard i minksagen, der betød, at politiet -tilsyneladende uden lovhjemmel - kontaktede minkavlere og pressede på for at de fik gang i aflivninger af minkbesætninger uden for smitte-zonerne på 7,8 kilometer fra inficerede farme.

Nick Hækkerup talte for, at der blev foretaget en undersøgelse af hele forløbet, men han ville ikke udpege enkelte personer hverken i politiet eller i embedsværket, som ansvarlige, da de ikke "er en del af den politiske polemik", og derfor opfordrede han til, at en kommende undersøgelse kommer til at foregå i en ramme, der netop tager hensyn til personer i politi og embedsværket. Det vil i realiteten sige, at det ikke vil skulle foregå ved en uvildig kommissionsundersøgelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De er en del af en myndighed, og skal det ske, skal det ske under former, der kan give den nødvendige retsbeskyttelse, lød det fra Nick Hækkerup, som ikke selv ville tage ansvaret for de handlinger, der politisk var foretaget i forbindelse med udstedelsen af ulovlige ordrer i mink-forløbet, men direkte adspurgt, hvem der så var de ansvarlige parter i justitsministeriet og rigspolitiet i forbindelse med blandt andet en helt central telefonsamtale imellem de to instanser lød svaret, at det var foregået på et ledelses-niveau, men eftersom der heller ikke i denne kommunikation i mink-sagen, ifølge ministeren, foreligger et notat fra centrale telefonmøder, så blev der heller ikke ved dette samråd placeret et ansvar for begåede fejl.

Justitsudvalgets formand Preben Bang Henriksen spurgte Nick Hækkerup ind til, hvor ansvaret egentlig ligger, når både rigspolitichefen og justitsministeren tilsyneladende intet kender til centrale elementer i sagen.

- Der er ingen tvivl om, at i sidste ende er ansvaret mit, fortalte Nick Hækkerup, som dog straks tørrede ansvaret af sig og fortalte, at han skulle stå for at udmønte ansættelsesretlige konsekvenser, hvis der skulle placeres et ansvar, men udvalgets medlemmer måtte forstå, at han ikke var den ansvarlige.

Politiets fejl

Nick Hækkerup fortalte som svar på, hvordan politiet kunne være af en opfattelse, at de havde hjemmel til at skrive, som man gjorde i det meget omtalte "action-card", der blev benyttet i forbindelse med at politiet kontaktede ejere af minkfarme uden for risiko-zonerne, at det var politiets fejl, at man ikke havde undersøgt, om den fornødne lovhjemmel var til stede, og at han ikke anså det for at være justitsministeriets ansvar.

Det til trods for, at politiet ifølge en redegørelse af forløbet beskriver, at man har haft en forståelse af, at lovhjemlen var til stede efter dialog med ministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nick Hækkerup fortalte, at der omkring den 5. november var udgået en vurdering af, at det ville være i modstrid med loven, at iværksætte aflivningsindsatsen uden for smitte-zonerne før den nødvendige hjemmel var tilvejebragt, men at lovhjemlen forventedes at være nært forestående. Derpå konkluderede ministeren, at han på den baggrund ikke kunne se, hvordan politiet fra justitsministeriet kunne have have fået en forståelse af, at blandt andet formuleringen i det omtalte action-card var lovlig.

Selv var Nick Hækkerup, ifølge eget udsagn, meget lidt politisk aktiv på daværende tidspunkt, da han selv lå syg med covid-19.

Bastant undersøgelse

Nick Hækkerup var ikke blind for, at der formodentlig venter en undersøgelse af de faktiske forhold i forhold til justitsministeriets ageren i mink-sagen, og her lod han forstå, at der vil kunne komme navne frem på de ansvarlige personer.

- Jeg tror der i løbet af relativt kort tid vil komme en relativt bastant undersøgelse af de her forhold, fortalte Nick Hækkerup, men igennem hele samrådet onsdag eftermiddag gjorde han det klart, at ansvaret efter hans opfattelse alene skulle placeres i Fødevareminsteriet, hvor Mogens Jensen den 18. november måtte gå af som fødevareminister med baggrund i, at et flertal i Folketinget ikke længere havde tillid til ministeren.

En tilbundsgående undersøgelse af regeringen og myndighedernes ageren i mink-sagen vil at dømme ud fra de opgivende fagter fra retsudvalgets medlemmer være kærkommen efter endnu et åbent samråd, hvor en minister i Mette Frederiksens regering undgik at svare klart på spørgsmålene og at tage ansvar og medvirke til at opklare, hvem der reelt stod bag beslutningerne om at aflive den danske mink-branche uden at lovgrundlaget var på plads.