Lyt til artiklen:

Retsudvalget ønsker svar fra ministeren om politiets action-card under aflivningerne

00:00
Hastighed: ???x
03:37

Abonnementsartikel

Torsdag er justitsminister Nick Hækkerup (S) kaldt i åbent samråd om politiets actioncard og håndtering i minksagen.

Retsudvalget ønsker en drøftelse af følgende spørgsmål: Vil ministeren kommentere på, hvordan ministeren har håndteret det fejlagtige action card, da det gik op for ham, at Rigspolitiet ringede rundt med ulovlige instrukser til minkavlerne? Og hvad er ministerens holdning til forløbet? Der henvises til artiklen "Rigspolitiet fik at vide, at masseaflivning var ulovlig: Skjulte det for minkavlere" fra DR den 18. november 2020.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF), Inger Støjberg (V), Naser Khader (KF), Alex Vanopslagh (LA) og Pernille Vermund (NB).

Artiklen fortsætter efter annoncen

I redegørelsen 18. november fra Miljø- og Fødevareministeriet om forløbet i mink-sagen kan man læse at Fødevarestyrelsen 6. november anmoder Den National Operative Stab, NOST, om mandskabsmæssig bistand til telefonisk at kontakte ejere af ikke-smittede besætninger uden for smittezonerne med henblik på optælling af mink for at beregne bonus til de ejere, der ønsker at få udbetalt bonus for hurtig tømning af deres besætning.

På den baggrund etablerer Rigspolitiet et call center, der har til opgave tage sig af denne opgave, står der i redegørelsen fra ministeriet.

Samme dag bliver der udfærdiget et "Actioncard nr. 1 om samtale med ejere af raske minkfarme (COVID-19)" til brug for de medarbejdere, der skulle forestå opkaldene.

Actioncardet bliver tilrettet flere gange i løbet af de næste dage.
Forinden Rigspolitiets udfærdigelse af actioncardet afholdes om formiddagen den 6. november et møde mellem Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen, hvor Fødevarestyrelsen bl.a. oplyser, at hjemmelsgrundlaget i forhold til aflivning af mink på zone 3 farme er uafklaret.

Formålet med opkaldene er at søge at opnå en aftale med den enkelte mink-avler om, at myndighederne kan komme ud og tælle op.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Følgende fremgik af actioncardet under et afsnit om fremgangsmåde:

"Som rask besætning kan du begynde at pelse dine mink (måske er du allerede er begyndt).
Men det er nødvendigt at få optalt din besætning med henblik på at have et grundlag for udbetaling af bonus og efterfølgende godtgørelse. Der vil blive talt både både avlsdyr, øvrige mink, døde mink og de mink, som er sendt til pelsning (eksempelvis via følgeseddel).
Det er naturligvis frivilligt, om du vil lade en myndighedsperson komme ind på din besætning og foretage optællingen, og jeg skal derfor høre, om du ønsker at medvirke?

Ved "JA" fra ejer:

Tak skal du have. Jeg har i den forbindelse brug for følgende oplysninger fra dig:
 Bekræft fulde navn
 Bekræft CHR-nummer og evt. undernummer
 Dato for hvornår optælling kan finde sted
 Forventet startdato for tømning af besætning
 Forventet slutdato for tømning af besætning
 Evt. andet telefonnummer til kontakt om det praktiske aftale om optællingen
 Vælger du at pelse eller aflive uden pelsning (dette skal fremgå af skemaet, så vi kan prioritere ressourcerne og tage dem med afliv-ning først)

Ved "NEJ" fra ejer:
Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?"

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opkaldene til minkejerne bliver gennemført fra fredag den 6. til søndag den 8. november. Den 10. november bliver actioncardet korrigeret, således at henvisningen til, at beslutningen er truffet, og til, at manglende medvirken vil indebære, at man kan forvente, at myndighederne foretager tømning af besætningen alligevel, udgår.