Man skal ikke hænge fast inde i maskinhuset. Når der er en lejlighed til at så, så skal man ifølge planteavlsrådgiver Vagn Lundsteen så - også selvom vinteren har meldt sin ankomst.

Let frost er for Vagn Lundsteen og mange af AgroPro Danmarks kunder ikke et problem i forhold til at få vårafgrøder i jorden - tværtimod opfordrer planteavlsrådgiveren til, at en tidlig såning allerede forberedes i november måned, men jordtypen har stor betydning for, hvornår man må begynde at arbejde med såbedet.

JB 1-4 må man ikke lave jordbehandling på før til foråret, men på alle jordtyper fra JB5 og opad, lerjord, sandblandet lerjord og svær lerjord, anbefaler Vagn Lundsteen sine kunder til at gå i gang med at forberede såbedet allerede i november måned.

- Det vil jeg anbefale uanset om man kører pløjefrit eller man pløjer. At man laver jorden sort nu. Hvis jorden er sort, så vil den absorbere solen til foråret, siger Vagn Lundsteen og uddyber at hvis jorden er lys og ubehandlet, plantedækket, så reflekterer den solen, og så vil solen ikke varme jorden op, og så kan der gå op til flere uger før man kan komme i gang med at lave jordbehandling i forhold til det optimale tidspunkt.

- Det er utrolig vigtigt at få sået sin vårsæd tidligt - jo før, jo bedre, lyder det fra Vagn Lundsteen, og det uanset om der er tale om vårbyg, havre, vårhvede - eller hestebønner, så honorerer de op til 30 procent højere udbytte ved at blive sået tidligt, estimerer Vagn Lundsteen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Og når jeg siger tidligt, så er det marts måned - men der kan også komme periode i februar med lange, tørre perioder uden nedbør af nogen slags, hverken sne eller regn, så kan man altså også godt så i februar.

Så på frost

Selv kalder Vagn Lundsteen såning i frostvejr for lidt kontroversielt, men han har selv praktiseret metoden i landbrug i polen, hvor man har sået i februar måned på frost, og resultatet var, at metoden gav næsten to tons mere vårhvede, end på de jorde, der først blev sået til i april måned.

-Man kan være så heldig, at man kan så på frosten. De såmaskiner vi har i vore dage, de har et meget højt skæretryk, så de kan godt presse såsæden ned igennem selvom der skulle være én til to centimeter med frost. På den måde kan man så tidligt uden at lave strukturskade - uden at ødelægge jorden, siger Vagn Lundsteen, som fortæller, at det ikke er noget man kan skrive i kalenderen; man skal være klar, hvis muligheden er der, og han opfordrer til at stå klar i startblokken og komme afsted ved førstgivne lejlighed.

Vinterharvning

Dem som ikke pløjer, kan med fordel lave jorden sort med at dybdeharve en gang i løbet af vinteren, så kommer der en periode med frost, så er det ud med stubharven og så får løsnet jorden på frosten.

-Så kan frosten nedbryde knoldene, og så er der det fineste såbed til foråret. Og igen, så kan der være en forskel på en til to uger på dem som har gjort den her vinterharvning og så dem som ikke gør noget. Og igen, så er der op til 20 procents forskel i udbytte, siger Vagn Lundsteen og uddyber, at man generelt har oplevet store udbytter i vårsæd i 2020, og det tilskriver han at planteavlerne har haft mulighed for at så tidligt i 2020.

Sortsvalget ikke afgørende

Generelt mener Vagn Lundsteen, at det er langt vigtigere for udbyttet i marken, om såmaskinen kan komme 14 dage tidligere på arbejde, end at have foretaget det rigtige sortsvalg.

- De fleste sorter, vi sår her i foråret, der er meget lidt udbytteforskel. Det er måske plus-minus fem procent, hvorimod at så tidligt giver en gevinst på 20 procent - måske mere, så det er meget vigtigere, at man sår tidligt end at man nødvendigvis lige vælger den rigtige sort.

Der er ifølge Vagn Lundsteen et utrolig stort frø-sortiment at vælge imellem, men i bund og grund er det ikke afgørende hvad for en sort man sår, det er at få sået tidligt, der ifølge rådgiveren er afgørende.

- Vi har generelt set i 2020 haft nogle store udbytter i vårsæd, og det er fordi vi har haft mulighed for at så tidligt i 2020. Man skal ikke hænge fast inde i maskinhuset. Når der er en lejlighed til at så, så skal man til at få sået - også selvom der er let frost i jorden.