Abonnementsartikel

- Visioner bliver til virkelighed, når mennesker ser mening og forpligter sig.

Det motto har man taget til sig i den nye forening, Hele Norden Skal Leve, der netop er blevet stiftet i slutningen af september i forbindelse med den 10. finlandsk/svenske Landsbyrigsdag i Mariehamn.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Med udgangspunkt i foreningen vil repræsentanter fra Island, Norge, Finland, Åland, Sverige og Danmark samarbejde om at styrke interessen for landsbyerne. Derfor vil man tage stilling til og ytre sig i vigtige spørgsmål, der vedrører landsbyerne i landdistrikterne.

- Dagens beslutning er strategisk vigtig for den nordiske landsbypolitiks fremtid. Landsbyspørgsmålene omfatter alle politikområder og erfaringsudveksling over landegrænserne og er derfor helt nødvendig, siger Karl-Erik Nilsson, ordførende i den nydannede forening.

Det kommende år er Sverige ordførende land. Ordførerskabet vil derefter cirkulere mellem de nordiske lande og de selvstyrende områder, Åland, Færøerne og Grønland. Efter Sverige er det Finland, som står for tur til at have ordførerskabet.

Bestyrelsen i den nye forening udgøres af: Karl-Erik Nilsson, ordførende Sverige; Inez Abrahamzon, første vice-ordførende, Sverige; Risto-Matti Niemi, anden vice-ordførende, Finland; Britta Homleid Lohne, bestyrelsen, Norge; Ragnar Stefansson, bestyrelsen, Island; Mikael Erickson, bestyrelsen, Åland og Erik Rytoft Jensen, bestyrelsen, Danmark