Abonnementsartikel

Minkene på forsøgsfarmen på AU Foulum vil blive aflivet i de kommende dage. Instituttet er ved at danne sig et overblik over konsekvenserne for forskningen og medarbejderne

Beslutningen om at alle mink i Danmark skal aflives får store konsekvenser for pelsdyrforskningen på Aarhus Universitet.

På linje med dyrene på de private farme vil minkene på pelsfarmen i AU Foulum blive slået ned snarest muligt. Farmen hører under Institut for Husdyrvidenskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er 6.350 mink på farmen og arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af denne uge. Fem af instituttets forskere arbejder i større eller mindre omfang med pelsdyrforskning. Herudover deltager studerende og teknikere i forsøgsarbejdet, skriver DCA, Nationalt Center for Fødevare og Jordbrug, Aarhus Universitet.

Forskningen på Foulum har været et internationalt førende centrum for forskning i pelsdyr, og Aarhus Universitet har været et af de få universiteter med fuldskala forskning på området. Forskningen har i de senere år især fokuseret på dyrenes velfærd, herunder betydningen af avl, indhusning og pasning for dyrenes velfærd. Forskerne har bl.a. udviklet redskaber som pelsdyravlerne har kunnet anvende til styring af produktionen med fokus på sundhed, velfærd og produktion.

Konsekvenser for forskningen

Det er selvsagt at nedslagningen får store konsekvenser for forskningen på området. Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab har holdt møder med de berørte medarbejdere og er ved at danne sig et overblik over området.

- Vi er meget berørte af situationen, og sammen med forskerne er vi i gang med at få overblik over minkaktiviteterne. Hvad kan vi gennemføre, hvad er ikke muligt at gennemføre og ikke mindst - hvad er relevant at gennemføre, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

Instituttets samarbejdsudvalg er indkaldt til ekstraordinært møde, og her vil fremtiden også blive drøftet, skriver DCA.