sonsoreret-indhold

Ud over traditionelle kornafgrøder har Ulrik Lunde, Pellesminde, på Tåsinge i år høstet cirka ti mere eller mindre eksotiske frøafgrøder med sin nye John Deere S785i mejetærsker, og han er begejstret over resultatet.

Fra ejendommen Pellesminde, der ligger i landsbyen Gesinge midt på Tåsinge, driver Ulrik Lunde 430 hektar planteavl. Godt 300 hektar anvendes til forskellige kornarter, der alle enten er i fremavl eller afsættes til brød og malt.

40-60 hektar dyrkes med græsfrø, mens 70-90 hektar anvendes til en række specialafgrøder og havefrø. I høsten 2020 har den nyindkøbte John Deere S785i blandt andet prøver kræfter med skorzonerrod, lupin, krysantemum, radise, olieræddike, karse, spinat, pastinak og collard, der er er en kålart.

Spireprocenten er alfa og omega, når man avler frø, og en for hård behandling af afgrøden i mejetærskeren, reducerer hurtigt spireprocenten

Ulrik Lunde, Pellesminde

- Her på Tåsinge har vi et mildt og forholdsvist tørt klima, som gør jorden ideel til frøproduktion. Det meste af jorden er JB 6-7, og når den pløjes om efteråret, og vi ellers får noget frost, kan der om foråret laves et perfekt såbed til de småfrøede afgrøder, siger Ulrik Lunde, der overtog Pellesminde i 2001.

rich-media-1
Semler Agro i Odense har konstrueret og monteret frøtømmeudstyret i mejetærskeren. De tre blanke cirkler er vejeceller, der automatisk kalibrerer udbyttemåleren på mejetærskeren.

Rotortærsker for første gang

John Deere S785i afløser en mejetærsker af andet fabrikat, og for Ulrik Lunde var høsten 2020 den første, hvor han skulle bjærge sine højværdiafgrøder med en rotormejetærsker.

- Spireprocenten er alfa og omega, når man avler frø, og en for hård behandling af afgrøden i mejetærskeren, reducerer hurtigt spireprocenten. Derfor er jeg meget optaget af, hvordan de forskellige tærskeprincipper behandler afgrøden. Men det var først, da jeg besøgte John Deere´s europæiske mejetærskerfabrik i Zweibrücken og talte med specialisterne der, at jeg blev klar over, at John Deere S-serien var den perfekte mejetærsker til de afgrøder, som jeg dyrker, siger Ulrik Lunde.

Stor kapacitet i gængse afgrøder

En rotormejetærsker med et 10,50 meter skærebord og en motor på 579 hk kan virke som en stor mejetærsker til 430 hektar. Men med de værdifulde specialafgrøder, hvor det kan tage en hel høstdag at høste ti hektar og over 300 hektar med korn, så er Ulrik Lunde glad for mejetærskerens enorme kapacitet.

- I hveden holder maskinen en kapacitet på 45-50 ton i timen målt over en arbejdsdag, og det giver den nødvendige kapacitet til, at vi kan høste frøafgrøderne, efterhånden som de er modne, siger Ulrik Lunde.

Kvalitet i specialafgrøderne

I specialafgrøderne drejer det sig ikke om kvantitet men om kvalitet og et minimum af spild.

- Vi bruger rigtig meget tid på at trimme mejetærskeren til de enkelte afgrøder, og jer er imponeret over den færdigvare, der kommer i tanken på John Deere S785i. Den er ikke blot ren, men vigtigst af alt er den stort set uden beskadigede frø. Mejetærskeren er med Combine Advisor, der blandt andet omfatter et kamera i både retur- og kornelevatoren. I bestræbelserne på at undgå beskadigede frø er det en stor hjælp, at jeg på terminalen i mejetærskeren kan se, hvordan frøkvaliteten ser ud allerede i kornelevatoren, siger Ulrik Lunde.

rich-media-3
Ulrik Lunde med en håndfuld rødsvingel, der viser den flotte færdigvare fra John Deere S785i.

Automatisering til de store afgrøder

Ud over den flottere renvare med et minimum af beskadigede frø roser frøavleren også John Deere S785i for at høste med et meget lavt spild.

Han ser også store fordele i den automatisk maskinindstilling, der fungerer rigtig godt i kornafgrøderne, og han har fundet ud af, at systemet også fungerer i flere specialafgrøder. Det kræver blot, at man tænker på, hvordan afgrøden ser ud, og når der høstes radise, anvender han eksempelvis den automatisk indstilling til raps.

At valget faldt på den næststørste model i S-serien skyldes en ganske bestemt detalje ved mejetærskeren.

- I modsætning til den mindre model, S770i, er John Deere S785i med returtærsker, og jeg er sikker på, at den i nogle af mine specielle afgrøder gør, at de sidste frø tærskes ud og kommer med i tanken, siger Ulrik Lunde.

De fleste frøafgrøder skårlægges, og når de skal høstes, låner Ulrik Lunde en pickup på Hvidkilde gods, hvor den først på sæsonen anvendes til høst af hvidkløver.