Lyt til artiklen:

Minkbranchens indspil afvist

00:00
Hastighed: ???x
04:05

Abonnementsartikel

Aflivningen af danske mink fortsætter med øget styrke og ingen af de forslag minkbranchen selv havde medbragt til møde med myndighederne blev imødekommet.

Hvad der for minkbranchen var set som en mulighed for at finde fremadrettede løsninger, der skulle bane vejen for fremtidens minkavl i Danmark, endte med en klar afvisning af branchens egne forslag. Nu sættes tempoet med aflivninger af mink op, og der er stadig ingen planer for en sikring af branchens fremtid, så mødet har ikke givet formand for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, færre bekymringer. Det var simpelthen ikke noget at komme efter på mødet med myndighederne.

- Ingenting, vi har ikke fået noget som helst af det, vi gerne ville have, og vi er ikke blevet imødekommet på noget, fortæller formand for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, til Maskinbladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De har afvist alle vores forslag, lyder det fra en tydeligt frustreret formand for Danske Minkavlere, hvor man håber at branchen snart får nogle brugbare oplysninger fra myndighederne, for i branchen ved man intet om, hvad der kommer til at ske fremadrettet, på trods af de nylige møder med Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og fødevareminister Mogens Jensen.

På sin hjemmeside skriver Danske Minkavlere, at det efter branchens møder med regeringen og myndighederne står klart, at aflivningsstrategien fortsætter uændret, men at tempoet på aflivningerne sættes i væsentligt i vejret.

Lukket proces

Det er det stik modsatte af, hvad minkbranchen og oppositionspartiet Venstre har efterspurgt, og derfor har Erling Bonnesen (V) nu sendt en byge af spørgsmål afsted til ministeren. Spørgsmål, der kræves besvaret inden den 9. november, og hos Venstre er man meget bekymrede i forhold til den lukkethed, regeringen praktiserer i den kritiske situation, en hel branche befinder sig i.

- Vi får ingen orientering fra regeringen og vi er endnu ikke blevet indkaldt til forhandlingsmøde med regeringen. Jeg undrer mig meget over at regeringen kører en så lukket proces. Det er stærkt kritisabelt, lyder det fra Erling Bonnesen, som beretter, at Venstre kun to gange er blevet indkaldt til tekniske fremlæggelser om mink-sagen med regeringen, men at der på intet tidspunkt har været lagt op til forhandlinger, og derfor opfordrer landbrugsordføreren endnu engang til at regeringen spiller med åbne kort og tager initiativ til brede forhandlinger.

- Læg al dokumentation åbent frem, så vi alle kan se hvilket fagligt grundlag regeringen lægger til grund for sine beslutninger på mink-coronaområdet, siger Erling Bonnesen som finder det stærkt bekymrende, at regeringen fortsætter i en retning, der gør at grundlaget for minkproduktionen i Danmark bliver truet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er som princip godt at regeringen holder møde med branchen, men det er meget bekymrende, at branchen fortæller, at der ikke tages nogen skridt for at sikre minkproduktion i fremtiden. Og det viser jo bare, at regeringen jo siger ét men tilsyneladende gør noget andet, slutter Erling Bonnesen.

Ifølge Danske Minkavleres hjemmeside er Danske Minkavleres indspil til justeringer af strategien blevet modtaget positivt, og veterinære- og sundhedsfaglige vurderinger har også på lange stræk været positive, men myndighederne har fortsat stor bekymring for reservoirer af virus og den generelle smittespredning i samfundet, og i det lys har regeringen og myndighederne besluttet, at den aktuelle strategi med nedslagning fastholdes.

Eksekveringen af strategien har ifølge Danske Minkavlere været meget problematisk, da aflivningen har strakt sig over al for lang tid, og da den har været præget af kaos fra myndighedernes side, der ganske enkelt ikke har været gearet til at håndtere den eskalerende krise.

Som eksempler på den myndighedernes mangelfulde tilgang til krisen nævner Danske Minkavlere at myndighederne har holdt weekend, det har ikke været muligt at få myndighedspersoner til at møde op om morgenen, og avlere har måttet vente i dagevis på overhovedet at få tildelt en myndighedsperson.

Herudover har papirarbejdet er ikke været ordentligt forberedt, og koordinationen i feltarbejdet opleves som meget mangelfuld.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig har pelsdyravlerne udenfor zonerne fremskyndet den almindelige pelsning for også her at nedsætte biomassen. Antallet af mink vil derfor været voldsomt reduceret indenfor de kommende uger, lyder konklusionen fra Danske Minkavlere, og det er nu afgørende for minkavlernes fremtid, at der er avlsdyr til den fortsatte produktion, og at regeringen kommer med svar på afgørende vigtige spørgsmål om perspektiverne for 2021.