sonsoreret-indhold

Egebjerg Agro dyrker kartofler på både stenet sandjord og på lavbundsjord, hvor det kan være vanskeligt at færdes om efteråret, og derfor har virksomheden investeret i to vidt forskellige GRIMME-optagere.

Egebjerg Agro driver cirka 1.100 hektar omkring Ikast og Sunds i Midtjylland. Markplanen består af vår- og vinterbyg, vinterhvede samt frøgræs og kartofler. I 2020 er der i markplanen 370 hektar med kartofler. Hovedparten er industrikartofler til mel og pulver, og et mindre areal anvendes til opformering af eget læggemateriale.

- Vi har en hel del lavbundsjord, der stort set er fri for sten og derfor er velegnet til kartofler. Men efterhånden som vi har øget arealet med kartofler, har det været nødvendigt at inddrage marker, hvor der er flere sten. Udfordringen med at få kartoflerne op både på de lave arealer og på marker med mange sten har vi løst ved at investere i to meget forskellige kartoffeloptagere, siger Bjarne Lauritsen. Han driver Egebjerg Agro sammen med sin bror Kasper og sin far Ib.

Selvkørende til de lave arealer

Problemet med at kunne bjærge kartoflerne på de lavtliggende arealer løste Egebjerg Agro for nogle år siden ved at investere i en GRIMME Varitron 270. Optageren er selvkørende og kører på en kombination af tvillinghul og bælter.

- Den to-rækkede optager har et enormt renseri, og det giver maskinen en god kapacitet samtidig med at den leverer en fin færdigvare. Kombinationen af tvillinghjul og bælter betyder, at den kan færdes de mest utrolige steder, og jeg vil næsten sige, at hvis der er kartofler i kammene, så kan vi også tage dem op, siger Bjarne Lauritsen

Pionerer på AirSep

Allerede da Egebjerg Agro rundede 60 hektar, der skulle stenstrenglægges om foråret, blev strenglægning en arbejdsmæssig flaskehals.

- Et større areal med kartofler og en strenglægger af ældre dato betød, at vi lige som stod ved en skillevej. Enten skulle der investeres i ny strenglægger, eller også skulle vi gå en hel anden vej, siger den midtjyske kartoffelavler.

GRIMME havde på daværende tidspunkt løftet sløret for rensesystemet AirSep, og til sæson 2019 fik Egebjerg Agro som en af de første her i landet en GRIMME EVO 290 AirSep.

rich-media-1
Bjarne Lauritsen, der driver Egebjerg Agro sammen med sin bror Kasper og sin far Ib, udfasede for to år siden stenstrenglæggeren, og på de stenede jorde tages kartoflerne nu op med en GRIMME EVO 290 AirSep.

Fjerner stenene

Investeringen i AirSep betød, at Egebjerg Agro holdt op med at stenstrenglægge, og i stedet anvendes de to GRIMME-optagere på de arealer, hvor de har deres spidskompetencer.

- Varitronen anvender vi på de lave arealer og på arealer uden alt for mange sten, mens GRIMME EVO 290 AirSep tager kartoflerne på marker med mange sten. Her laver optageren et fantastisk arbejde, og i gennemsnit for de to optagere leverer vi kartofler til fabrikken med et stenindhold på under én procent, siger Bjarne Lauritsen og tilføjer:

- Med AirSep fjernes de frasorterede sten fra marken, og vi håber på, at det i løbet af nogle år vil reducere mængden af sten i jorden, så vi på sigt kan anvende Varitronen til et større areal.

rich-media-2
GRIMME EVO 290 AirSep skiller effektivt sten og kartofler fra hinanden, og derfor kan Egebjerg Agro levere kartofler med et stenindhold på under én procent.

Rettidighed er vigtig

Da Egebjerg Agro regnede på, om de skulle stenstrenglægge eller ej, blev der lagt stor vægt på rettidighed og på at undgå spidsbelastninger i foråret.

- Melfabrikkerne har udbygget kapaciteten, og derfor skal der leveres flere kartofler først på sæsonen. Forudsætningen for at opnå et fornuftigt udbytte i de marker, der leveres fra tidligt på sæsonen, er at kartoflerne lægges rettidigt om foråret. Ud over at være en tidsrøver i marken, betød strenglægningen også, at vi i foråret anvendte alt for meget tid på at skifte redskaber, og derfor fik vi ikke kartoflerne lagt til tiden, forklarer Bjarne Lauritsen.

Han fortæller også, at udfasningen af strenglæggeren har den fordel, at der ikke er et bed-system og bestemt sporvidde, der skal tages hensyn til, når kartoflerne lægges. Lige nu kører Egebjerg Agro med en otte-rækket GRIMME GL860 Compacta, hvor der kan placeres to forskellige gødningstyper samtidig med at kartoflerne lægges.

Minimal jordbearbejdning

Ligesom strenglæggeren har Egebjerg Agro også sendt ploven på pension, og i stedet anvendes der en dybdehave til at løsne jorden.

- For at forbedre jordstrukturen nedmulder vi hovedparten af halmen og arbejder også meget med forskellige former for efterafgrøder. Filosofien er at gøre dette enkelt og bearbejde jorden mindst muligt, så vi bevarer planterester og næringsstoffer i det øverste jordlag. Det var også en af grundene til, at vi stoppede med at strenglægge, og eneste jordbearbejdning forud for kartofler er, at der nedfældes gylle og marken dybdeharves, siger Bjarne Lauritsen.

rich-media-3
Ifølge Bjarne Lauritsen har udfasningen af stenstrenglæggeren taget toppen af arbejdsbyrden i foråret, og gjort det lettere at få kartoflerne lagt til tiden.