Lyt til artiklen:

L&F går sammen med miljøminister i kamp om at begrænse ammoniakforurening

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Abonnementsartikel

Ministerie går sammen med Landbrug og Fødevarer om at begrænse ammoniakforurening.

Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer står nu sammen i kampen om at begrænse ammoniakudledningen. I dag indgår de to frivillige aftaler, for at nå det nødvendige mål om reduktion af ammoniakudledningen fra landbruget.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbruget vil reducere mængden af råprotein i foder for både slagtesvin og malkekvæg, hvilket betyder, at ammoniakemissionen fra gylle i både stalden, gylletankene og på marken reduceres. De to aftaler for slagtesvin og malkekvæg vil tilsammen bidrage med en reduktion på ca. 1000 ton ammoniak årligt. Det er 40 procent af den reduktion, som Danmark mangler for at nå ammoniakreduktionsmålet på 24 procent.

- Ammoniak-udledning er et problem i forhold til luftforurening, som et stort antal danskere bliver syge af hvert år. Derudover kan ammoniakforurening være skyld i at sjældne planterarter uddør, så der er ingen tvivl om, at ammoniakudledningen skal ned. Regeringen har sat et ambitiøst mål, og jeg er glad for, at landbruget har samarbejdet konstruktivt om at finde gode løsninger i fællesskab. Det tegner godt for det samlede arbejde med at gøre landbruget grønnere og mere klimavenligt. Jeg vil nu drøfte de andre forslag fra ekspertudvalget med Folketingets partier, og jeg tror på, at vi med de her aftaler og udvalgets rapport i hånden kan finde løsninger, der kan bringe Danmark resten af vejen for at komme i mål med ammoniak på kort tid, siger miljøminister Lea Wermelin.

Samarbejdet mellem ministeriet og Landbrug og Fødevarer bliver indgået i kølvandet på, at et ekspertudvalg tidligere på måneden kom med en rapport, der gav forslag til, hvordan man kan nedbringe ammoniak-udledningen.

- Landbruget har næsten halveret udledningen af ammoniak siden 1990, og vi tager nu også ansvar for at nå endnu et skridt mod det meget ambitiøse mål. Jeg er glad for, at vi gennem et konstruktivt samarbejde med miljøministeren er blevet enige om frivillige aftaler på to områder, hvor vi kan reducere udledningen yderligere, uden at det får voldsomme økonomiske konsekvenser for landmændene. Det er en fornuftig løsning for både miljø og landbrug, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.