Lyt til artiklen:

Regeringen fastholder mink-strategi

00:00
Hastighed: ???x
06:19

Abonnementsartikel

Regeringen står fast på den førte linje, hvor både smittede og raske mink aflives i udpegede zoner, men hos både blå og røde partier er der ønske om en ændret strategi.

Efter mere end en uges forsinkelse grundet udlandsrejse og efterfølgende covid-19-karantæne var fødevareminister Mogens Jensen (S) den 28. oktober kaldt i to på hinanden følgende samråd i Landstingssalen på Christiansborg for at svare på spørgsmål fra først SF siden Venstre omkring regeringens håndteringen af krisen i den danske mink-branche.

Imens SF gerne så at regeringen benyttede krisen som en anledning til at få aflivet branchen én gang for alle, så ville Venstre gerne have regeringen til at fremlægge en klar plan for, hvordan man vil sikre, at der også er et grundlag at producere mink på i næste og kommende sæsoner.

- Der er brug for at få kigget på en kraftig justering af den strategi, man har nu, lød det fra Erling Bonnensen, som ikke kunne se meningen med at bruge så mange kræfter og penge på at slå både smittede og ikke smittede dyr ihjel, ligesom han også efterspurgte en genopstartspakke, der skal sikre avlsmateriale til fremtidens produktion.

Hos Enhedslisten så Søren Egge Rasmussen også gerne, at strategien blev ændret, og han talte for, at der blev set på en model, hvor raske besætninger ikke blev slået ned lige op til pelsningssæsonen, der starter i løbet af kort tid. Men Søren Egge Rasmussen fandt det samtidig stærkt bekymrende, at Mogens Jensen i sine svar til Miljø- og Fødevareudvalgets medlemmer bedyrede, at covid-19-smitten i minkbranchen er en trussel mod folkesundheden og for samfundet, og på den baggrund mente han det var på tide, at udfase produktionen af mink i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er uforståeligt, at ministeren lægger op til, at minkproduktionen skal fortsætte i Danmark, lød det fra Søren Egge Rasmussen, som foreslog en form for skrotningspræmie til pelsdyravlerne, så det kunne være muligt at arbejde med en anden gren af landbruget, hvis produktionen af minkskind skulle nedlægges.

Efter mere end to timers samråd stod Mogens Jensen fast på den markante linje regeringen fører nu med aflivning af både raske og smittede mink inden for en zone på 7,8 kilometer fra en inficeret minkfarm, og indtil myndighederne finder frem til en ny brugbar model, så fortsætter aflivningerne ufortrødent.

- Først og fremmest er regeringens fokus at sikre, at vi får stoppet smitten med corona blandt mink. Både smitte fra smittede mink og til raske mink, men selvfølgelig også stoppe smitten og risikoen for smitte fra mink og ud i befolkningen. Det er regeringens hovedfokus, og der har vi iværksat initiativer, der baserer sig på sundhedsmyndighedernes rådgivning, hvor vi afliver smittede minkfarme og afliver alle minkfarme i en radius af 7,8 kilometer omkring en smittet minkfarm, fordi det er det, der ifølge sundhedsmyndighederne giver størst mulig sikkerhed for at vi får standset smitten, fortalte Mogens Jensen umiddelbart efter samrådet til Maskinbladet.

Pelsningssæson venter

Foreningen Danske Minkavleres bekymring om at den førte politik er i færd med at ødelægge mange års avlsarbejde blev på samrådet delt af de blå partier, imens Enhedslistens Søren Egge Rasmussen også stillede spørgsmål ved den førte strategi, men ifølge ministeren er det først og fremmest branchens eget ansvar, at opretholde gode avlsdyr til fremtidens produktion.

- Vi er i en dialog, og har været det længe med minkbranchen om, hvordan vi håndterer den her meget svære situation, og det er klart, jeg forstår udmærket godt at branchen gerne vil have en afklaring på, hvad fremtiden kan blive, også hvad angår avlsdyr. Men mit udgangspunkt er her, at der er jo en lang række minkfarme, langt de fleste i Danmark, der ikke er smittet af corona, og der mener jeg jo at branchen selv har et ansvar for at sikre avls-materiale fra de farme, fortalte Mogens Jensen til Maskinbladet.

Myndighedernes anbefalinger

Årsagen til spredningen af corona blandt danske minkfarme er stadig uklar, og ifølge Mogens Jensen foregår der en løbende udredning af, hvad årsagerne kan være, men indtil man har fundet de specifikke smittekilder, så fortsætter regeringen sin kurs af hensyn til folkesundheden. For ifølge ministeren er det et problem, at der findes smitte hos flere millioner mink, også selvom det ikke nødvendigvis udgør en stor fare for mennesker på nuværende tidspunkt.

Nyligt fremsatte tal viser, at der fortsat finder smitte sted imellem mink og mink, og mink og mennesker, og i 176 tilfælde er der fundet humane tilfælde af minkvarianten af smitte - heraf dog kun fire tilfælde, der ikke direkte har været relateret til en tilknytning til mink-branchen. Men upåagtet at så få er ramt af smitten uden for mink-miljøet, så tager regeringens indsats fortsat udgangspunkt i at udrydde smittede besætninger, men Mogens Jensen slår fast, at ny viden kan ændre regeringens tilgang til problematikken.

- Regeringen har ikke til hensigt at slå flere mink ned end allerhøjst nødvendigt, heller ikke raske mink, i forhold til hvad der er nødvendigt for at leve op til anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, og vi er inde i en dialog med sundhedsmyndighederne - også med veterinærmyndighederne - om det som branchen ser for sig, når farme er blevet fritestet. Det vil sige, at de har været igennem et smitteforløb og ser ud til at være ude af det - komplikationerne her er bare, at man ikke kan være sikker på, at selvom man har dannet antistoffer, at man så ikke sidenhen vil kunne modtage smitte, og det er et af de spørgsmål vi venter afklaring på i forhold til at kunne tage beslutninger om fremtiden for minkavlen i Danmark, lyder det fra Mogens Jensen.

Der er ifølge Mogens Jensen og de øvrige medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg ingen tvivl om, at der kræves en stor politisk indsats for at redde den danske minkproduktion, der hvert år producerer 12-13 millioner skind og har en omsætning på i omegnen af 5,2 milliarder kroner, og hvor 3500 personer er direkte beskæftiget i branchen - 6000 hvis man tæller følgeerhvervene med.

Under samrådet bød specielt Venstres Erling Bonnesen sig til i forhold til at indgå i forhandlinger om en eventuel ændring af regeringens strategi, men indtil der komme nye vejledninger fra myndighederne, så afgøres minkfarmenes fremtid af et radius-mål på 7,8 kilometer, der blev udregnet på baggrund i de først smittede nordjyske besætninger.

Og på trods af at hele lokalområder allerede befinder sig i en form for undtagelsestilstand, hvor mink-avlerfamilier både socialt og økonomisk står i en forfærdelig situation, så skal den prøvede branche fortsat kigge langt efter et besøg fra fødevareministeren.

- Jeg tror, vi må indstille os på, at vi går en hård tid i møde nu igen med en anden bølge af coronaen, og der begrænser vi jo alle vores besøg alle steder i samfundet, så nej, det er jeg ikke sikker på, der er, for jeg kommer til at begrænse mine besøg til alle dele af landbrugssektoren.